ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านคลองหันแดง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 30 พฤษภาคม 2557 13:55:22
2   โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 30 พฤษภาคม 2557 13:44:04
3   โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 12 กันยายน 2556 11:43:50
4   โรงเรียนวัดปากน้ำ
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 25 มิถุนายน 2556 06:37:38
5   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 29 เมษายน 2556 14:44:44
6   โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 16 เมษายน 2556 20:25:12
7   โรงเรียนบ้านท่าอุดม
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 12 เมษายน 2556 09:11:12
8   โรงเรียนบ้านหนองตลาด
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 5 มีนาคม 2556 10:03:43
9   โรงเรียนวัดวัฒนารังษี
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2556 10:42:49
10   โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 5 กุมภาพันธ์ 2556 11:50:20
11   โรงเรียนบ้านหนองบัว
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 5 เมษายน 2555 15:06:47
12   โรงเรียนบ้านคลองร่วม
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 3 เมษายน 2555 20:33:56
13   โรงเรียนวัดวังหวาย
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 31 มีนาคม 2555 06:33:23
14   โรงเรียนวัดปากแพรก
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 30 มีนาคม 2555 21:23:23
15   โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 30 มีนาคม 2555 13:12:57
16   โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 30 มีนาคม 2555 11:55:43
17   โรงเรียนบ้านหนองจิก
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 30 มีนาคม 2555 10:48:44
18   โรงเรียนบ้านเขากระแต
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 29 มีนาคม 2555 16:12:55
19   โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 29 มีนาคม 2555 10:15:04
20   โรงเรียนบ่อทองวิทยา
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 28 มีนาคม 2555 15:43:17
21   โรงเรียนบ้านหนองคล้า
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 28 มีนาคม 2555 12:58:19
22   โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 28 มีนาคม 2555 12:17:28
23   โรงเรียนบ้านหนองปรือ
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 28 มีนาคม 2555 09:04:59
24   โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 27 มีนาคม 2555 13:09:03
25   โรงเรียนบ้านวังมะกรูด
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 27 มีนาคม 2555 09:52:08
26   โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 26 มีนาคม 2555 15:06:55
27   โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 26 มีนาคม 2555 11:18:49
28   โรงเรียนบ้านนางเลง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 26 มีนาคม 2555 11:15:21
29   โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 26 มีนาคม 2555 10:22:43
30   โรงเรียนบ้านโนนสูง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 25 มีนาคม 2555 15:08:11
31   โรงเรียนบ้านเขาด้วน
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 24 มีนาคม 2555 15:21:13
32   โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 23 มีนาคม 2555 10:48:43
33   โรงเรียนบ้านปราสาท
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 23 มีนาคม 2555 10:13:57
34   โรงเรียนบ้านพระปรง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 22 มีนาคม 2555 16:06:27
35   โรงเรียนบ้านหนองช้างลง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 22 มีนาคม 2555 16:06:05
36   โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 22 มีนาคม 2555 14:59:17
37   โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 22 มีนาคม 2555 14:07:40
38   โรงเรียนบ้านโคกหอม
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 22 มีนาคม 2555 09:10:27
39   โรงเรียนบ้านหินเทิน
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2555 16:38:02
40   โรงเรียนบ้านบุสูง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 09:09:12
41   โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2555 14:02:21
42   โรงเรียนวัดราษฏร์รังษี
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 9 กุมภาพันธ์ 2555 11:49:06
43   โรงเรียนอนุบาลนาดี
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 8 กุมภาพันธ์ 2555 14:03:45
44   โรงเรียนบ้านหนองนาใน
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 7 กุมภาพันธ์ 2555 13:17:29
45   โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2555 13:51:20
46   โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2555 13:28:52
47   โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ)
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2555 12:05:49
48   โรงเรียนบ้านกระเดียง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2555 08:51:44
49   โรงเรียนบ้าน กม.80
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2555 08:28:25
50   โรงเรียนบ้านขุนศรี
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2555 05:21:56


ทั้งหมด 113 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th