ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 9 มิถุนายน 2563 15:14:00
2   โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 17 สิงหาคม 2561 14:08:56
3   โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 24 สิงหาคม 2559 14:29:59
4   โรงเรียนคลองสิบสาม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 8 มิถุนายน 2558 14:22:30
5   โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 29 เมษายน 2556 17:20:25
6   โรงเรียนวัดนิเทศน์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 18:15:23
7   โรงเรียนวัดพืชอุดม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 18:12:22
8   โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:59:22
9   โรงเรียนวัดเจริญบุญ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:56:18
10   โรงเรียนวัดพวงแก้ว
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:53:28
11   โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:50:19
12   โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:46:06
13   โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:42:37
14   โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:39:55
15   โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ (เหราบัตย์อุทิศ)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:29:23
16   โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:22:52
17   โรงเรียนศาลาลอย
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:18:22
18   โรงเรียนวัดแสงมณี
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:15:30
19   โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:11:34
20   แสนชื่นปานนุกูล
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:07:44
21   โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:04:44
22   โรงเรียนวัดปทุมนายก
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:01:33
23   โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 16:57:42
24   โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 16:52:52
25   โรงเรียนวัดอดิศร
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 16:48:13
26   โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 16:45:32
27   โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 16:42:12
28   โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 16:31:35
29   โรงเรียนวัดเกตุประภา
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 16:28:43
30   โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 15:25:44
31   โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน(พูนราษฎร์อุปถัมภ์)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 15:22:31
32   โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 15:19:34
33   โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 15:01:26
34   โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 14:44:27
35   โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 14:35:59
36   โรงเรียนวัดสระบัว
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 14:30:54
37   โรงเรียนวัดขุมแก้ว
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 14:23:00
38   โรงเรียนวัดอัยยิการาม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 14:15:11
39   โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 14:00:43
40   โรงเรียนวัดเขียนเขต
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 13:53:20
41   โรงเรียนทองพูลอุทิศ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 13:38:38
42   โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 13:22:03
43   โรงเรียนวัดแสงสรรค์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 8 มีนาคม 2555 12:50:15
44   โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 25 กุมภาพันธ์ 2555 13:18:51
45   โรงเรียนวัดนพรัตนาราม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 21 กุมภาพันธ์ 2555 16:52:40
46   โรงเรียนวัดธัญญะผล
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 12:27:16
47   โรงเรียนวัดโสภณาราม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 18 กุมภาพันธ์ 2555 09:55:48
48   โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2555 13:48:41
49   โรงเรียนวัดโปรยฝน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2555 20:32:05
50   โรงเรียนวัดนาบุญ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 11 กุมภาพันธ์ 2555 10:12:41


ทั้งหมด 64 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th