ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านโคลด
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 21 พฤษภาคม 2561 11:00:15
2   โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 28 มิถุนายน 2560 13:53:08
3   โรงเรียนวัดบ้านใหม่
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 1 กันยายน 2559 11:28:23
4   โรงเรียนบ้านตาราม
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 31 สิงหาคม 2559 21:42:04
5   โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง8
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 2 สิงหาคม 2559 15:04:55
6   โรงเรียนบ้านหนองม่วง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 14 มิถุนายน 2559 10:24:03
7   โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฎร์บำรุง)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 14 มิถุนายน 2559 09:58:48
8   โรงเรียนบ้านโคกสูง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 13 มิถุนายน 2559 13:12:23
9   โรงเรียนบ้านแซวประดู่
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 10 มิถุนายน 2559 09:35:07
10   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 9 มิถุนายน 2559 13:41:03
11   โรงเรียนวัดสำโรง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 7 มิถุนายน 2559 14:05:12
12   โรงเรียนบ้านตะเคียน
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 7 มิถุนายน 2559 11:12:16
13   โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 6 มิถุนายน 2559 19:50:19
14   โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 6 มิถุนายน 2559 15:30:09
15   โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 15 กันยายน 2558 14:56:03
16   โรงเรียนบ้านบุ(รัฐฯ)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 14 กันยายน 2558 20:49:01
17   โรงเรียนบ้านสังเคิล
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 14 กันยายน 2558 15:25:51
18   โรงเรียนบ้านแสลงโทน
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 14 กันยายน 2558 10:02:30
19   โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 8 กันยายน 2558 08:21:14
20   โรงเรียนบ้านสายโท ๔ ใต้
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 4 กันยายน 2558 11:33:19
21   โรงเรียนบ้านโนนแดง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 3 กันยายน 2558 14:39:57
22   โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 2 กันยายน 2558 11:33:48
23   โรงเรียนบ้านบ่อดิน
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 15 กันยายน 2557 20:58:29
24   โรงเรียนบ้านปลัด
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 15 กันยายน 2557 14:20:49
25   โรงเรียนบ้านโคกตูม
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 11 กันยายน 2557 13:56:58
26   โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 11 กันยายน 2557 12:52:14
27   โรงเรียนวัดตะลุงเก่า
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 8 กันยายน 2557 09:54:22
28   โรงเรียนบ้านยาง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 5 กันยายน 2557 13:57:00
29   โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 5 กันยายน 2557 13:22:31
30   โรงเรียนบ้านสายตรี ๙
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 5 กันยายน 2557 10:39:45
31   โรงเรียนบ้านปราสาท
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 4 กันยายน 2557 15:16:09
32   โรงเรียนบ้านโชคกราด
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 4 กันยายน 2557 11:28:37
33   โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 4 กันยายน 2557 08:34:25
34   โรงเรียนบ้านหนองนา
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 1 กรกฎาคม 2556 01:06:45
35   โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 1 กรกฎาคม 2556 00:50:00
36   โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 1 กรกฎาคม 2556 00:19:15
37   โรงเรียนบ้านตะลุมพุก
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 28 มิถุนายน 2556 11:11:46
38   โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 28 มิถุนายน 2556 10:30:38
39   โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 28 มิถุนายน 2556 10:26:08
40   โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 27 มิถุนายน 2556 18:37:17
41   โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 26 มิถุนายน 2556 13:39:50
42   โรงเรียนบ้านเขาดินใต้
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 25 มิถุนายน 2556 17:36:38
43   โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 25 มิถุนายน 2556 11:55:18
44   โรงเรียนบ้านสารภี
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 25 มิถุนายน 2556 11:20:38
45   โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 25 มิถุนายน 2556 10:09:42
46   โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 25 มิถุนายน 2556 10:00:59
47   โรงเรียนบ้านหว้า
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 25 มิถุนายน 2556 09:58:27
48   โรงเรียนบ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์"
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 24 มิถุนายน 2556 20:53:37
49   โรงเรียนบ้านกุดใหญ่
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 24 มิถุนายน 2556 15:58:27
50   โรงเรียนบ้านจาน
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 24 มิถุนายน 2556 15:27:31


ทั้งหมด 221 รายการ 1 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th