ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดดงหนองหลวง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 26 สิงหาคม 2563 09:27:34
2   บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 14 มิถุนายน 2562 09:45:56
3   โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 11 มิถุนายน 2562 15:22:39
4   โรงเรียนวัดบ้านวัง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 13 กันยายน 2559 12:51:48
5   โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 6 มิถุนายน 2559 12:32:22
6   โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 9 พฤษภาคม 2559 14:06:39
7   โรงเรียนบ้านปางชัย
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 15 กันยายน 2558 09:28:05
8   โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 13 สิงหาคม 2558 13:22:45
9   โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 15 มิถุนายน 2558 08:23:44
10   โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 1 กันยายน 2557 13:13:41
11   โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 3 กันยายน 2556 15:19:55
12   โรงเรียนวัดหนองไร่
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 30 สิงหาคม 2556 15:16:24
13   โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 30 สิงหาคม 2556 12:24:57
14   โรงเรียนบ้านยุบใหญ่
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 30 สิงหาคม 2556 12:09:04
15   โรงเรียนบ้านหนองคล้า
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 30 สิงหาคม 2556 11:52:37
16   โรงเรียนบ้านคลองไทร(สาขาแม่เรวา)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 30 สิงหาคม 2556 11:32:04
17   โรงเรียนบ้านหนองไม้
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 30 สิงหาคม 2556 10:53:33
18   โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 30 สิงหาคม 2556 10:30:03
19   โรงเรียนบ้านคลองไทร (นครสวรรค์)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 30 สิงหาคม 2556 10:26:14
20   โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 30 สิงหาคม 2556 10:20:01
21   โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 30 สิงหาคม 2556 09:45:43
22   โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 30 สิงหาคม 2556 09:10:58
23   โรงเรียนวัดคลองสาลี
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 29 สิงหาคม 2556 10:59:53
24   โรงเรียนบ้านดงคู้
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 29 สิงหาคม 2556 10:26:37
25   โรงเรียนบ้านหนองจิก
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 29 สิงหาคม 2556 10:15:03
26   โรงเรียนวัดตาสังใต้
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 28 สิงหาคม 2556 22:42:14
27   โรงเรียนวัดหนองตางู
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 28 สิงหาคม 2556 21:47:47
28   โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 28 สิงหาคม 2556 16:56:29
29   โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 28 สิงหาคม 2556 15:56:23
30   โรงเรียนบ้านคลองสำราญ (นครสวรรค์)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 28 สิงหาคม 2556 15:25:41
31   โรงเรียนวัดบ้านแดน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 28 สิงหาคม 2556 14:51:42
32   โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 28 สิงหาคม 2556 14:01:59
33   โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 28 สิงหาคม 2556 13:04:24
34   โรงเรียนบ้านเนินใหม่
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 28 สิงหาคม 2556 11:55:46
35   โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 28 สิงหาคม 2556 11:42:15
36   โรงเรียนบ้านศรีทอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 28 สิงหาคม 2556 11:30:33
37   โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 28 สิงหาคม 2556 11:05:29
38   โรงเรียนบ้านเปราะ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 28 สิงหาคม 2556 10:15:53
39   โรงเรียนบ้านหนองนมวัว
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 28 สิงหาคม 2556 10:01:11
40   โรงเรียนบ้านมาบแก
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 28 สิงหาคม 2556 09:24:56
41   โรงเรียนบ้านปางขนุน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 28 สิงหาคม 2556 01:27:10
42   โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 23:33:22
43   โรงเรียนวัดเทพสถาพร
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 23:16:15
44   โรงเรียนวัดหนองยาว
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 15:32:49
45   โรงเรียนวัดเกาะเปา
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 14:40:21
46   โรงเรียนบ้านคลองม่วง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 14:14:48
47   โรงเรียนบ้านวังซ่าน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 13:58:03
48   โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 12:53:44
49   โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 09:58:29
50   โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 27 สิงหาคม 2556 09:39:13


ทั้งหมด 146 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th