ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 17 มกราคม 2564 20:08:09
2   บ้านสวน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 พฤศจิกายน 2563 14:50:45
3   ชุมชนบ้านปากเสียว
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 5 พฤษภาคม 2563 23:19:48
4   โรงเรียนวัดกะโสม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 21 พฤษภาคม 2562 12:28:28
5   ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 31 สิงหาคม 2561 14:24:29
6   โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 พฤษภาคม 2561 10:17:28
7   โรงเรียนวัดวังหีบ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2560 17:33:14
8   โรงเรียนวัดก้างปลา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2560 10:24:26
9   โรงเรียนวัดควนสระบัว
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 29 มิถุนายน 2560 17:02:54
10   โรงเรียนบ้านกันละ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:11:16
11   โรงเรียนบ้านบางปรน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 มิถุนายน 2560 06:18:25
12   โรงเรียนบ้านวังวัว(แดงอุทิศ)
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 19 มิถุนายน 2560 13:09:10
13   โรงเรียนบ้านปลายรา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 16 มิถุนายน 2560 10:35:48
14   โรงเรียนบ้านวังเต่า
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 16 มิถุนายน 2560 08:49:50
15   โรงเรียนฉวาง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 22 พฤษภาคม 2560 11:17:38
16   โรงเรียนวัดควนสูง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 กันยายน 2558 13:23:44
17   โรงเรียนบ้านควน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 9 กันยายน 2558 14:56:18
18   วัดกะโสม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 8 กันยายน 2558 13:58:57
19   โรงเรียนบ้านนาพรุ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 8 กันยายน 2558 12:39:27
20   โรงเรียนวัดหน้าเขา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 28 สิงหาคม 2558 10:26:08
21   โรงเรียนบ้านปลายเส
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 19 สิงหาคม 2558 15:13:08
22   โรงเรียนบ้านเกาะปราง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 19 สิงหาคม 2558 14:03:19
23   โรงเรียนวัดภูเขาหลัก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 19 สิงหาคม 2558 13:17:43
24   โรงเรียนบ้านเขาตาว
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 19 สิงหาคม 2558 12:15:45
25   โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 19 สิงหาคม 2558 10:34:07
26   โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 7 พฤษภาคม 2557 21:38:52
27   โรงเรียนวัดปากท่าซอง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 11 กุมภาพันธ์ 2556 09:11:43
28   โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 8 กุมภาพันธ์ 2555 12:31:35
29   โรงเรียนบ้านนำตก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 1 กุมภาพันธ์ 2555 17:38:58
30   โรงเรียนบ้านชายคลอง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 31 มกราคม 2555 10:01:30
31   โรงเรียนบ้านไสยาสน์
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 27 มกราคม 2555 12:44:55
32   โรงเรียนวัดควนสะตอ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 26 มกราคม 2555 17:28:52
33   โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 มกราคม 2555 20:12:31
34   โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 มกราคม 2555 09:01:57
35   โรงเรียนวัดมะปรางงาม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 24 มกราคม 2555 14:05:31
36   โรงเรียนวัดควนกอ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 24 มกราคม 2555 10:04:44
37   โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 24 มกราคม 2555 09:03:59
38   โรงเรียนวัดคงคาเลียบ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 23 มกราคม 2555 14:00:02
39   โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 23 มกราคม 2555 10:12:10
40   โรงเรียนบ้านไสส้าน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 23 มกราคม 2555 05:44:58
41   โรงเรียนบ้านพอโกบ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 23 มกราคม 2555 05:42:55
42   โรงเรียน80020013
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 21 มกราคม 2555 11:04:47
43   โรงเรียนบ้านนาเหนือ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 21 มกราคม 2555 07:26:17
44   โรงเรียนบ้านบ่อปลา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 มกราคม 2555 23:09:37
45   โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 มกราคม 2555 17:23:22
46   โรงเรียนวัดจันดี
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 มกราคม 2555 15:49:55
47   โรงเรียนวัดท่ายาง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 มกราคม 2555 14:35:27
48   โรงเรียนบ้านบางปรน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 มกราคม 2555 14:35:23
49   โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 มกราคม 2555 14:28:03
50   โรงเรียนบ้านพูน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 มกราคม 2555 14:03:13


ทั้งหมด 94 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th