ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านดอนทอง (อ่องพิทยาคาร)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 5 สิงหาคม 2557 21:28:55
2   โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 1 สิงหาคม 2557 13:30:02
3   โรงเรียนวัดบางน้อยใน
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 1 สิงหาคม 2557 13:04:56
4   โรงเรียนวัดบางพระ
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 15 มิถุนายน 2557 13:36:10
5   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 11 มิถุนายน 2557 11:37:53
6   โรงเรียนวัดบัวหวั่น
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 4 มิถุนายน 2557 14:48:46
7   โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 29 สิงหาคม 2556 13:15:02
8   โรงเรียนวัดลาดสะแก
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 22 สิงหาคม 2556 14:15:10
9   โรงเรียนวัดบอนใหญ่
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 6 สิงหาคม 2556 18:09:11
10   โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 5 สิงหาคม 2556 08:25:22
11   โรงเรียนบ้านหนองปรง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 10 กรกฎาคม 2556 13:07:34
12   โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 4 กรกฎาคม 2556 13:48:18
13   โรงเรียนวัดท่าข้าม(ประสานมงคลราษฎร์)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 30 มิถุนายน 2556 00:35:44
14   โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 28 มิถุนายน 2556 14:53:10
15   โรงเรียนวัดสำโรง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 28 มิถุนายน 2556 08:42:48
16   โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 27 มิถุนายน 2556 12:32:30
17   โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 26 มิถุนายน 2556 19:08:31
18   โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 26 มิถุนายน 2556 15:48:25
19   โรงเรียนวัดน้อย
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 26 มิถุนายน 2556 15:46:08
20   โรงเรียนวัดวังน้ำขาวขาว
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 26 มิถุนายน 2556 11:31:43
21   โรงเรียนบ้านบางเตย
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 26 มิถุนายน 2556 09:25:41
22   โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 26 มิถุนายน 2556 08:30:15
23   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔(ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 25 มิถุนายน 2556 14:04:48
24   โรงเรียนวัดกลาง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 25 มิถุนายน 2556 11:47:52
25   โรงเรียนบ้านบางม่วง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 24 มิถุนายน 2556 10:03:08
26   โรงเรียนบ้านคลองโยง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 19 มิถุนายน 2556 15:02:42
27   โรงเรียนวัดกลางครูเวียง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 17 มิถุนายน 2556 13:34:11
28   โรงเรียนคลองทางหลวง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 13 มิถุนายน 2556 11:12:19
29   โรงเรียนวัดรางกำหยาด
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 12 มิถุนายน 2556 14:33:04
30   โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 12 มิถุนายน 2556 12:17:43
31   โรงเรียนวัดพระมอพิสัย
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 11 มิถุนายน 2556 12:58:55
32   โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 11 มิถุนายน 2556 12:10:11
33   โรงเรียนบ้านคลองใหม่
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 10 มิถุนายน 2556 17:36:58
34   โรงเรียนบ้านตากแดด
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 8 มิถุนายน 2556 14:59:05
35   โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 7 มิถุนายน 2556 15:44:06
36   โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์(ฉิน เกตุ อ่อน อุทิศ)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 7 มิถุนายน 2556 13:45:53
37   โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(ศรีเล็กดีวิทยาคาร)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 7 มิถุนายน 2556 13:07:13
38   โรงเรียนบ้านห้วยกรด
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 7 มิถุนายน 2556 11:18:44
39   โรงเรียนบ้านฉาง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 7 มิถุนายน 2556 09:21:37
40   โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 6 มิถุนายน 2556 14:55:10
41   โรงเรียนบ้านบางเลน(บางเลนวิทยาคาร)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 6 มิถุนายน 2556 13:56:11
42   โรงเรียนบ้านลานแหลม
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 5 มิถุนายน 2556 09:58:06
43   โรงเรียนวัดนิลเพชร
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 4 มิถุนายน 2556 00:42:28
44   โรงเรียนวัดบางปลา (เมธีจุลารักษ์)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 31 พฤษภาคม 2556 14:56:29
45   โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 31 พฤษภาคม 2556 10:32:22
46   โรงเรียนวัดไทยาวาส(นิลดำพิทยานุสรณ์)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 31 พฤษภาคม 2556 10:11:08
47   โรงเรียนวัดไผ่จรเข้
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 31 พฤษภาคม 2556 10:03:14
48   โรงเรียนบ้านหัวอ่าว
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 30 พฤษภาคม 2556 17:19:43
49   โรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 30 พฤษภาคม 2556 16:09:09
50   โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 30 พฤษภาคม 2556 15:42:51


ทั้งหมด 120 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th