ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
101   โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 ธันวาคม 2554 20:01:21
102   โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 ธันวาคม 2554 12:06:15
103   โรงเรียนบ้านปรอผาโด้
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 ธันวาคม 2554 11:56:51
104   โรงเรียนบ้านวาเล่ย์
ตาก
สพป.ตาก เขต2 24 ธันวาคม 2554 16:49:51
105   โรงเรียนบ้านแม่สละ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:40:18
106   โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
ตาก
สพป.ตาก เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:30:01
107   โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 23 ธันวาคม 2554 12:20:05
108   โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
ตาก
สพป.ตาก เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:42:37
109   โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
ตาก
สพป.ตาก เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:35:09
110   โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 20:37:07
111   โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 12:38:28
112   โรงเรียนแม่สอด
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:55:05
113   โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:25:05
114   โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:56:57
115   โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:46:28
116   โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:43:15
117   โรงเรียนอรุณเมธา
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:33:42
118   โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู
ตาก
สพป.ตาก เขต2 21 ธันวาคม 2554 22:45:41
119   โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:52:01
120   โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
ตาก
สพป.ตาก เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:31:09
121   โรงเรียนบ้านห้วยบง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:05:58


ทั้งหมด 121 รายการ 3 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th