ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
ตาก
สพป.ตาก เขต2 6 มิถุนายน 2557 14:39:58
52   โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้
ตาก
สพป.ตาก เขต2 6 มิถุนายน 2557 11:10:39
53   โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน
ตาก
สพป.ตาก เขต2 5 มิถุนายน 2557 15:57:56
54   โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
ตาก
สพป.ตาก เขต2 4 มิถุนายน 2557 14:18:15
55   โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
ตาก
สพป.ตาก เขต2 20 พฤษภาคม 2557 10:44:41
56   โรงเรียนญาณวิศิษฏ์
ตาก
สพป.ตาก เขต2 23 ตุลาคม 2556 20:02:28
57   โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
ตาก
สพป.ตาก เขต2 2 ตุลาคม 2556 19:10:03
58   โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 30 สิงหาคม 2556 15:28:54
59   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ)
ตาก
สพป.ตาก เขต2 28 สิงหาคม 2556 13:47:57
60   โรงเรียนบ้านปางส้าน
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 สิงหาคม 2556 13:53:53
61   โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 29 กุมภาพันธ์ 2555 11:35:39
62   โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2555 23:54:21
63   โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2555 09:47:05
64   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ตาก
สพป.ตาก เขต2 21 กุมภาพันธ์ 2555 16:26:20
65   โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 21 กุมภาพันธ์ 2555 12:05:08
66   โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 21 กุมภาพันธ์ 2555 11:33:42
67   โรงเรียนสามัคคีวิทยา
ตาก
สพป.ตาก เขต2 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:35:19
68   โรงเรียนบ้านแม่ปะ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 18 กุมภาพันธ์ 2555 17:22:44
69   โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 18 กุมภาพันธ์ 2555 12:28:15
70   โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2555 12:21:36
71   โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2555 10:55:53
72   โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2555 09:08:45
73   โรงเรียนบ้านป่าไร่
ตาก
สพป.ตาก เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2555 12:41:47
74   โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2555 11:58:15
75   โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
ตาก
สพป.ตาก เขต2 18 มกราคม 2555 13:02:04
76   โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
ตาก
สพป.ตาก เขต2 18 มกราคม 2555 13:00:46
77   โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
ตาก
สพป.ตาก เขต2 17 มกราคม 2555 13:40:11
78   โรงเรียนบ้านยะพอ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 12 มกราคม 2555 22:45:13
79   โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ตาก
สพป.ตาก เขต2 10 มกราคม 2555 11:36:40
80   โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 8 มกราคม 2555 18:34:18
81   โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 5 มกราคม 2555 14:58:35
82   โรงเรียนบ้านร่มเกล้า4
ตาก
สพป.ตาก เขต2 2 มกราคม 2555 14:41:37
83   โรงเรียนบ้านปูแป้
ตาก
สพป.ตาก เขต2 29 ธันวาคม 2554 22:10:13
84   โรงเรียนบ้านจกปก
ตาก
สพป.ตาก เขต2 29 ธันวาคม 2554 10:03:40
85   โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล
ตาก
สพป.ตาก เขต2 29 ธันวาคม 2554 09:32:11
86   โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
ตาก
สพป.ตาก เขต2 28 ธันวาคม 2554 13:39:01
87   โรงเรียนบ้านวังผา
ตาก
สพป.ตาก เขต2 28 ธันวาคม 2554 13:17:34
88   โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
ตาก
สพป.ตาก เขต2 28 ธันวาคม 2554 11:12:47
89   โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 27 ธันวาคม 2554 16:09:51
90   โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา
ตาก
สพป.ตาก เขต2 27 ธันวาคม 2554 14:59:51
91   โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
ตาก
สพป.ตาก เขต2 27 ธันวาคม 2554 13:16:19
92   โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 27 ธันวาคม 2554 11:49:13
93   โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 27 ธันวาคม 2554 09:26:17
94   โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ตาก
สพป.ตาก เขต2 27 ธันวาคม 2554 00:10:17
95   โรงเรียนบ้านห้วยนกกก
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 ธันวาคม 2554 21:17:52
96   โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 ธันวาคม 2554 15:45:22
97   โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 ธันวาคม 2554 14:30:39
98   โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 ธันวาคม 2554 12:26:28
99   โรงเรียนบ้านแม่กาษา
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 ธันวาคม 2554 10:05:51
100   โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 ธันวาคม 2554 09:20:52


ทั้งหมด 121 รายการ 2 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th