ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
ตาก
สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 21:02:36
2   โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี
ตาก
สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 14:25:21
3   โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 10 มีนาคม 2563 16:05:21
4   โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สาขาบ้านตะพิเดอ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 สิงหาคม 2562 03:53:01
5   โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 18 กันยายน 2560 13:23:45
6   โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
ตาก
สพป.ตาก เขต2 15 กันยายน 2560 13:18:09
7   บ้านแม่กลองน้อย
ตาก
สพป.ตาก เขต2 27 มิถุนายน 2560 18:48:06
8   บ้านร่มเกล้า 3
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 18:24:26
9   รวมไทยพัฒนา 3
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 18:13:07
10   บ้านขุนห้วยช่องแคบ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 17:59:22
11   บ้านแม่พลู
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 17:17:51
12   โรงเรียนบ้านเซอทะ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 13:26:24
13   บ้านแม่โพ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:56:02
14   บ้านแม่ออกผารู
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:49:57
15   บ้านน้ำหอม
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:40:46
16   โรงเรียนบ้านอู่หู่
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:27:06
17   โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:10:28
18   บ้านสามหมื่น
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:01:31
19   บ้านแม่ตาว
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:53:15
20   บ้านห้วยปลาหลด
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:44:09
21   บ้านธงชัย
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:36:11
22   บ้านแม่ตาวใหม่
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:26:58
23   บ้านแม่ปะเหนือ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:17:41
24   บ้านหัวฝาย
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:05:41
25   บ้านท่าอาจ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 13:48:08
26   บ้านวังตะเคียน
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 13:35:54
27   โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 มิถุนายน 2560 15:25:31
28   โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 13 มิถุนายน 2560 18:18:46
29   โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
ตาก
สพป.ตาก เขต2 6 กันยายน 2559 09:38:04
30   โรงเรียนบ้านพะละ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 6 สิงหาคม 2559 13:19:52
31   โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 23 สิงหาคม 2558 16:33:46
32   โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น
ตาก
สพป.ตาก เขต2 13 สิงหาคม 2558 13:37:18
33   โรงเรียนบ้านหนองหลวง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 14 มิถุนายน 2558 14:58:42
34   โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
ตาก
สพป.ตาก เขต2 14 มิถุนายน 2558 10:21:18
35   โรงเรียนบ้านแม่จวาง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 4 มิถุนายน 2558 16:48:07
36   โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 3 มิถุนายน 2558 15:55:16
37   โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 2 มิถุนายน 2558 15:03:51
38   โรงเรียนบ้านหนองบัว
ตาก
สพป.ตาก เขต2 11 สิงหาคม 2557 23:44:30
39   โรงเรียนบ้านมอเกอ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 5 สิงหาคม 2557 15:45:08
40   โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
ตาก
สพป.ตาก เขต2 14 มิถุนายน 2557 15:07:22
41   โรงเรียนบ้านช่องแคบ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 12 มิถุนายน 2557 12:58:57
42   โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
ตาก
สพป.ตาก เขต2 11 มิถุนายน 2557 14:32:29
43   โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 11 มิถุนายน 2557 10:55:01
44   โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 10 มิถุนายน 2557 20:13:50
45   โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 10 มิถุนายน 2557 17:29:32
46   โรงเรียนบ้านกล้อทอ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 10 มิถุนายน 2557 16:21:52
47   โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
ตาก
สพป.ตาก เขต2 9 มิถุนายน 2557 11:11:30
48   โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย
ตาก
สพป.ตาก เขต2 6 มิถุนายน 2557 19:48:21
49   โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
ตาก
สพป.ตาก เขต2 6 มิถุนายน 2557 15:41:58
50   โรงเรียนบ้านไม้กะพง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 6 มิถุนายน 2557 14:43:29


ทั้งหมด 121 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th