ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   วัดปากน้ำละแม
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 30 กรกฎาคม 2562 10:50:45
2   วัดท่าทอง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 27 พฤษภาคม 2562 10:02:34
3   บ้านสามแยกจำปา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 4 กันยายน 2561 10:28:44
4   วัดถ้ำเขาล้าน
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 14 พฤษภาคม 2561 11:52:30
5   โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 5 กันยายน 2559 15:02:36
6   โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 17 สิงหาคม 2558 15:39:34
7   โรงเรียนบ้านปากเลข
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 11 มิถุนายน 2558 12:51:47
8   โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 13 มิถุนายน 2557 23:53:58
9   โรงเรียนบ้านในหุบ
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 10 มิถุนายน 2557 16:11:38
10   โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 9 มิถุนายน 2557 14:35:44
11   โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 2 กันยายน 2556 11:08:29
12   โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 28 สิงหาคม 2556 15:56:40
13   โรงเรียนวัดเชิงคีรี
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 28 สิงหาคม 2556 12:09:40
14   โรงเรียนบ้านยางงาม
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 26 สิงหาคม 2556 19:56:02
15   โรงเรียนบ้านห้วยมุด
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 26 สิงหาคม 2556 11:22:36
16   โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 สิงหาคม 2556 12:38:10
17   โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 สิงหาคม 2556 08:33:42
18   โรงเรียนบ้านเขาแงน
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 21 สิงหาคม 2556 15:19:51
19   โรงเรียนวัดจันทราวาส
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 21 สิงหาคม 2556 12:09:57
20   โรงเรียนบ้านห้วยชัน
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 21 สิงหาคม 2556 00:39:32
21   โรงเรียนประชาเอื้ออารี
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 20 สิงหาคม 2556 11:43:51
22   โรงเรียนบ้านดอนนน
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 20 สิงหาคม 2556 09:49:38
23   โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 19 สิงหาคม 2556 23:00:42
24   โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ ๑๒๙
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 19 สิงหาคม 2556 15:24:15
25   โรงเรียนวัดหนองบัว
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 19 สิงหาคม 2556 10:13:50
26   โรงเรียนบ้านพังเหา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 19 สิงหาคม 2556 09:58:06
27   โรงเรียนวัดปากน้ำละแม
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 19 สิงหาคม 2556 09:35:55
28   โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 19 สิงหาคม 2556 09:13:17
29   โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 19 สิงหาคม 2556 08:53:04
30   โรงเรียนบ้านต่อตั้ง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 16 สิงหาคม 2556 14:58:14
31   โรงเรียนบ้านคลองน้อย
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 15 สิงหาคม 2556 11:17:58
32   โรงเรียนบ้านทับใหม่(ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร 86170)
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 15 สิงหาคม 2556 11:12:53
33   โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ)
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 13 กุมภาพันธ์ 2556 15:41:20
34   โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 11 กุมภาพันธ์ 2556 09:20:37
35   โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 8 กุมภาพันธ์ 2556 15:35:11
36   โรงเรียนบ้านเขาค่าย
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 30 มกราคม 2555 15:17:23
37   โรงเรียนบ้านน้ำลอด
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 24 มกราคม 2555 20:26:48
38   โรงเรียนบ้านในกริม
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 18 มกราคม 2555 22:01:31
39   โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 17 มกราคม 2555 10:04:20
40   โรงเรียนบ้านปังหวาน
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 17 มกราคม 2555 08:54:00
41   โรงเรียนวัดสว่างมนัส
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 13 มกราคม 2555 11:29:15
42   โรงเรียนบ้านแก่งกะทั่ง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 13 มกราคม 2555 10:45:33
43   โรงเรียนบ้านดวด
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 13 มกราคม 2555 10:41:55
44   โรงเรียนประชาบุษยวิทย์
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 13 มกราคม 2555 10:03:08
45   โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 13 มกราคม 2555 09:14:47
46   โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 11 มกราคม 2555 11:25:06
47   โรงเรียนบ้านควนตะวันออก
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 11 มกราคม 2555 11:17:56
48   โรงเรียนวัดพะงุ้น
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 11 มกราคม 2555 10:56:33
49   โรงเรียนวัดนพคุณ
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 9 มกราคม 2555 08:41:51
50   โรงเรียนพัฒนศึกษา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 6 มกราคม 2555 11:31:42


ทั้งหมด 118 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th