ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านอีมุย
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 14 กันยายน 2559 09:36:18
2   โรงเรียนบ้านหนองระหาน (สามัคคีพลาคาร)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 25 พฤษภาคม 2558 14:41:08
3   โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม2
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 29 สิงหาคม 2557 15:02:07
4   โรงเรียนวัดทับไทร
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 13 สิงหาคม 2557 15:16:50
5   โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 1 สิงหาคม 2557 09:55:27
6   โรงเรียนวัดทุ่งเพล(พรชำนิอุปถัมภ์)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2557 12:53:27
7   โรงเรียนวัดทุ่งกบิล
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 11:56:17
8   โรงเรียนบ้านเขาหอม
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 11:41:09
9   โรงเรียนบ้านแหลม
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 11:37:11
10   โรงเรียนวัดน้ำขุ่น
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 11:33:21
11   โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 11:31:06
12   โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 11:29:41
13   โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 11:18:36
14   โรงเรียนบ้านหนองสลุด
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 10:58:04
15   โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 10:47:16
16   โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว(เฉลิมพงษ์ราษฎร์พิทยาคาร)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 10:42:00
17   โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2557 12:21:00
18   โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2557 12:12:46
19   โรงเรียนบ้านโชคดี
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2557 12:06:14
20   โรงเรียนวัดซึ้งบนฯ
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2557 12:04:45
21   โรงเรียนบ้านทับช้าง (จันทบุรี)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2557 12:00:00
22   โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2557 11:47:46
23   โรงเรียนวัดเกาะจิก
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2557 11:22:28
24   โรงเรียนมิตรภาพ20
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2557 11:21:36
25   โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2557 11:08:49
26   โรงเรียนวัดพลวง
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2557 10:45:19
27   โรงเรียนวัดสะตอน้อย
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2557 09:05:19
28   โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 3 กันยายน 2556 08:20:11
29   โรงเรียนวัดตกพรม
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 1 กันยายน 2556 09:09:38
30   โรงเรียนบ้านทุ่งบอน
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 30 สิงหาคม 2556 10:55:01
31   โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 30 สิงหาคม 2556 10:45:16
32   โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 30 สิงหาคม 2556 09:08:16
33   โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 29 สิงหาคม 2556 09:28:29
34   โรงเรียนบ้านคลองตาคง
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 28 สิงหาคม 2556 21:55:45
35   โรงเรียนบ้านจันทเขลม
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 28 สิงหาคม 2556 13:51:37
36   โรงเรียนบ้านวังตัก
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 28 สิงหาคม 2556 11:29:27
37   โรงเรียนวัดเวฬุวัน
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 27 สิงหาคม 2556 14:32:42
38   โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 27 สิงหาคม 2556 14:18:35
39   โรงเรียนบ้านทัพนคร
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 27 สิงหาคม 2556 13:23:26
40   โรงเรียนวัดขนุน
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 26 สิงหาคม 2556 10:53:52
41   โรงเรียนสังวาลย์วิทย์6
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 26 สิงหาคม 2556 08:00:53
42   โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 25 สิงหาคม 2556 21:19:34
43   โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 23 สิงหาคม 2556 11:12:04
44   โรงเรียนบ้านดงจิก
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 23 สิงหาคม 2556 10:42:44
45   โรงเรียนบ้านคลองคต
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 23 สิงหาคม 2556 09:49:47
46   โรงเรียนวัดหนองชิ่ม
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 22 สิงหาคม 2556 15:10:27
47   โรงเรียนวัดพังงอน
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 22 สิงหาคม 2556 13:47:07
48   โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 21 สิงหาคม 2556 14:09:25
49   โรงเรียนบ้านเขาทอง
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 21 สิงหาคม 2556 14:04:17
50   โรงเรียนบ้านนาสนาดก์
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 21 สิงหาคม 2556 13:25:29


ทั้งหมด 106 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th