ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านป่าดู่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 21 สิงหาคม 2562 18:07:09
2   บ้านหนองมะเขือ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 3 กันยายน 2561 16:44:44
3   โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 18 พฤษภาคม 2561 10:15:33
4   โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 29 มิถุนายน 2560 09:41:39
5   โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 13 กันยายน 2559 05:04:55
6   โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 15 มิถุนายน 2559 09:00:25
7   โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 14 มิถุนายน 2559 15:49:25
8   โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 14 มิถุนายน 2559 15:44:09
9   โรงเรียนโคกโกโคกกลาง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 14 มิถุนายน 2559 15:21:30
10   โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 14 มิถุนายน 2559 14:42:01
11   โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2559 16:07:57
12   โรงเรียนบ้านขามเรียน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2559 13:47:57
13   โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2559 11:12:21
14   โรงเรียนบ้านลาน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 10 มิถุนายน 2559 14:36:33
15   โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 10 มิถุนายน 2559 13:19:05
16   โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 8 มิถุนายน 2559 15:47:11
17   โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 16 กันยายน 2558 13:18:03
18   โรงเรียนบ้านแจ้ง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 21:18:39
19   โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 19:15:11
20   โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 18:07:09
21   โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 16:43:46
22   โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 13:54:43
23   โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 11:12:51
24   โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 14 กันยายน 2558 14:10:45
25   โรงเรียนไส้ไก่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 14 กันยายน 2558 13:47:36
26   โรงเรียนบ้านวังแคน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 14 กันยายน 2558 10:47:41
27   โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 17 สิงหาคม 2558 09:14:29
28   โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 15 มิถุนายน 2558 14:35:39
29   โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 12 มิถุนายน 2558 14:33:20
30   โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 11 มิถุนายน 2558 12:55:14
31   โรงเรียนบ้านโนนงาม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 7 สิงหาคม 2557 11:06:07
32   โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 15 มิถุนายน 2557 14:43:24
33   โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 21:44:14
34   โรงเรียนบ้านเขวา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 21:26:40
35   โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 12:37:22
36   โรงเรียนบ้านขามป้อม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 12:25:30
37   โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 11:14:18
38   โรงเรียนบ้านกุดเชือก
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 11:10:06
39   โรงเรียนชุมชนบ้านโคก
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 11:03:11
40   โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 11:01:46
41   โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 10:51:54
42   โรงเรียนบ้านป่าม่วง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 13 มิถุนายน 2557 10:28:36
43   โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 12 มิถุนายน 2557 14:50:57
44   โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 12 มิถุนายน 2557 11:13:59
45   โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 12 มิถุนายน 2557 10:59:29
46   โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 12 มิถุนายน 2557 10:07:48
47   โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 11 มิถุนายน 2557 13:52:50
48   โรงเรียนบ้านคำโซ่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 10 มิถุนายน 2557 13:36:43
49   โรงเรียนบ้านแท่น
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 9 มิถุนายน 2557 15:28:50
50   โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 9 มิถุนายน 2557 10:12:48


ทั้งหมด 180 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th