ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 8 มิถุนายน 2561 13:57:37
2   โรงเรียนบ้านคลองมดแดงสาขาป่าคา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 13:29:49
3   โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 13:13:55
4   โรงเรียนบ้านหนองบอน
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 12:55:07
5   โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 10:48:48
6   โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 10:10:06
7   โรงเรียนบ้านคลองเเขยง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 09:47:02
8   พิบูลวิทยาคาร
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 6 มิถุนายน 2561 22:01:09
9   โรงเรียนบ้านชุมนาก
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 6 มิถุนายน 2561 16:29:09
10   โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 30 มิถุนายน 2560 16:16:33
11   ชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504)
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 9 มิถุนายน 2560 09:57:47
12   โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 2 มิถุนายน 2560 08:03:26
13   โรงเรียนบ้านโนนตารอด
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 14 กันยายน 2559 13:31:13
14   โรงเรียนบ้านวังหามแห
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 11 กันยายน 2559 14:55:15
15   โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 24 สิงหาคม 2559 12:59:30
16   โรงเรียนวชิรสารศึกษา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 18 สิงหาคม 2559 15:45:45
17   โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 11 สิงหาคม 2559 11:24:03
18   โรงเรียนบ้านเกาะตาล
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 10 สิงหาคม 2559 13:00:02
19   โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 10 สิงหาคม 2559 11:51:46
20   โรงเรียนเกาะแก้วอนุสรณ์
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 8 สิงหาคม 2559 12:29:21
21   โรงเรียนบ้านวังแขม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 8 สิงหาคม 2559 09:58:34
22   โรงเรียนบ้านสามแยก
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 5 สิงหาคม 2559 14:13:47
23   โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 5 สิงหาคม 2559 13:13:08
24   โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 3 สิงหาคม 2559 13:10:09
25   โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 3 สิงหาคม 2559 13:08:59
26   โรงเรียนบ้านคอปล้อง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 3 สิงหาคม 2559 13:01:14
27   โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 3 สิงหาคม 2559 12:02:24
28   โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 3 สิงหาคม 2559 11:49:23
29   โรงเรียนบ้านคลองขุด
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 3 สิงหาคม 2559 11:19:08
30   โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 37)
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 27 พฤษภาคม 2559 14:18:09
31   โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 8 มิถุนายน 2558 12:22:04
32   โรงเรียนบ้านบึงลาด
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 23 สิงหาคม 2557 17:48:03
33   โรงเรียนบ้านหนองจอก
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 6 สิงหาคม 2557 13:10:01
34   โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น)
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 9 มิถุนายน 2557 22:21:37
35   โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 28 พฤษภาคม 2557 12:19:49
36   โรงเรียนบ้านโคกเลาะ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 พฤษภาคม 2557 13:39:41
37   โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 พฤษภาคม 2557 11:51:32
38   โรงเรียนบ้านปางมะนาว
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 20 พฤษภาคม 2557 15:43:04
39   โรงเรียนบ้านหัวรัง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 10 กรกฎาคม 2556 20:17:02
40   โรงเรียนบ้านส่องตาแล
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 กรกฎาคม 2556 20:14:11
41   โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 กรกฎาคม 2556 20:12:08
42   โรงเรียนวัดหนองเหมือด
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 14 มิถุนายน 2556 12:37:04
43   โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 23 พฤษภาคม 2556 10:43:31
44   โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 17 พฤษภาคม 2556 14:37:59
45   โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 28 เมษายน 2556 13:48:52
46   โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 25 เมษายน 2556 14:00:42
47   โรงเรียนบ้านไร่ใหม่
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 25 เมษายน 2556 11:52:26
48   โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 23 เมษายน 2556 17:03:03
49   โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 19 เมษายน 2556 16:22:50
50   โรงเรียนบ้านบ่อทอง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 19 เมษายน 2556 15:49:36


ทั้งหมด 182 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th