ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   เนินลาดวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 5 ตุลาคม 2563 16:17:46
2   โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 4 มิถุนายน 2563 12:37:07
3   บ้านโคกกลาง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 4 มิถุนายน 2563 11:49:53
4   เชียงสาศิลปสถาน
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 27 เมษายน 2563 12:17:51
5   โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 27 เมษายน 2563 08:51:19
6   โพนสิมอนุเคราะห์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 กันยายน 2562 16:32:35
7   โรงเรียนหนองเม็กวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 6 กันยายน 2562 19:51:42
8   โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 27 พฤษภาคม 2562 14:15:35
9   ท่าแห่วิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 พฤษภาคม 2562 08:16:28
10   โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 22 พฤษภาคม 2562 13:40:20
11   คำไฮวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 3 กันยายน 2561 15:14:25
12   โรงเรียน​ดง​สวรรค์​อุด​มมิตร​(สาขาบ้านดงจันทร์)​
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 23:13:54
13   โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:29:16
14   โรงเรียนดง​สวรรค์​อุด​มมิตร​
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:24:51
15   โรงเรียนโคกเครือวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:20:52
16   โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 20:29:00
17   โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 20:12:21
18   โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 19:31:43
19   โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 19:09:33
20   โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 26 พฤษภาคม 2561 06:59:26
21   โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 18 มิถุนายน 2560 12:47:06
22   โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 19 สิงหาคม 2559 19:09:06
23   โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 2 มิถุนายน 2559 19:21:38
24   โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 12 พฤษภาคม 2559 14:47:16
25   โรงเรียนนาแกราฎร์อำนวย
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 11 พฤษภาคม 2559 22:19:31
26   โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 10 พฤษภาคม 2559 09:19:12
27   โรงเรียนคำไฮวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 9 พฤษภาคม 2559 10:37:10
28   โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 13:10:24
29   โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 11:31:58
30   โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 11:24:17
31   โรงเรียนบ้านหนองขาม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 08:44:11
32   โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 07:52:47
33   โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2555 20:57:01
34   โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 1 กุมภาพันธ์ 2555 11:10:52
35   โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 1 กุมภาพันธ์ 2555 10:33:44
36   โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 31 มกราคม 2555 12:28:29
37   โรงเรียนนาตาลวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มกราคม 2555 12:18:01
38   โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มกราคม 2555 10:58:36
39   โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 มกราคม 2555 09:13:42
40   โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาดงจันทร์)
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มกราคม 2555 12:13:22
41   โรงเรียนดอนยานางศึกษา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มกราคม 2555 11:18:18
42   โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 19 มกราคม 2555 17:19:45
43   โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 19 มกราคม 2555 14:32:26
44   โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 19 มกราคม 2555 09:11:51
45   โรงเรียนบ้านโคกศรี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 19 มกราคม 2555 09:04:42
46   โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 18 มกราคม 2555 13:36:44
47   โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 18 มกราคม 2555 10:54:43
48   โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 18 มกราคม 2555 09:21:40
49   โรงเรียนหนองโนวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 18 มกราคม 2555 09:05:50
50   โรงเรียนหลักด่านวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 18 มกราคม 2555 05:50:54


ทั้งหมด 75 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th