ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านอ่างหิน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 27 พฤษภาคม 2559 12:08:44
2   โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2558 14:46:44
3   โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 18 สิงหาคม 2557 16:44:02
4   โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 27 พฤษภาคม 2557 13:06:37
5   โรงเรียนบ้านสระจันทอง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 5 มิถุนายน 2556 10:17:52
6   โรงเรียนวัดหวายเหนียว
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 28 พฤษภาคม 2556 15:12:26
7   โรงเรียนวัดหนองพลับ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 30 เมษายน 2556 10:50:11
8   โรงเรียนวัดบ้านน้อย
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 28 มีนาคม 2556 11:50:03
9   โรงเรียนประชาวิทยาคาร
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 มีนาคม 2556 13:53:49
10   โรงเรียนบ้านซ่อง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 4 เมษายน 2555 11:46:59
11   โรงเรียนเมตตาจิตต
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 1 เมษายน 2555 12:07:22
12   โรงเรียนบ้านนาใหม่
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 30 มีนาคม 2555 19:31:07
13   โรงเรียนบ้านไพรงาม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 30 มีนาคม 2555 09:49:47
14   โรงเรียนบ้านวังรัก
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 29 มีนาคม 2555 14:37:10
15   โรงเรียนบ้านห้วยลึก
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 29 มีนาคม 2555 14:26:40
16   โรงเรียนบ้านสระลงเรือ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 29 มีนาคม 2555 10:37:22
17   โรงเรียนบ้านวังไผ่
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 28 มีนาคม 2555 16:06:59
18   โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 28 มีนาคม 2555 10:33:51
19   โรงเรียนบ้านไผ่สี
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 28 มีนาคม 2555 10:27:10
20   โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 27 มีนาคม 2555 15:31:37
21   โรงเรียนบ้านหนองตายอด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 27 มีนาคม 2555 11:52:13
22   โรงเรียนวัดหนองลาน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 27 มีนาคม 2555 10:44:51
23   โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 26 มีนาคม 2555 14:52:33
24   โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 26 มีนาคม 2555 09:18:22
25   โรงเรียนบ้านชายธูป
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 26 มีนาคม 2555 08:42:20
26   โรงเรียนบ้านเขาช่อง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 23 มีนาคม 2555 13:48:05
27   โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 23 มีนาคม 2555 13:00:30
28   โรงเรียนบ้านหนองตาคง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 23 มีนาคม 2555 12:18:31
29   โรงเรียนวัดสนามแย้
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 23 มีนาคม 2555 09:02:13
30   โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 มีนาคม 2555 16:43:43
31   โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 มีนาคม 2555 16:00:38
32   โรงเรียนบ้านหนองกรด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 มีนาคม 2555 15:56:59
33   โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 มีนาคม 2555 15:18:51
34   โรงเรียนบ้านหนองหิน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 มีนาคม 2555 12:32:34
35   โรงเรียนบ้านดอนสระ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 21 มีนาคม 2555 13:42:14
36   โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 20 มีนาคม 2555 14:59:29
37   โรงเรียนบ้านรางกระต่าย"พิริยะประชาวิทยาคาร"
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 20 มีนาคม 2555 14:36:10
38   โรงเรียนวัดบ้านทวน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 20 มีนาคม 2555 10:15:19
39   โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 15 มีนาคม 2555 09:20:56
40   โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 5 มกราคม 2555 14:32:27
41   โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 4 มกราคม 2555 19:54:35
42   โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 29 ธันวาคม 2554 14:58:55
43   โรงเรียนบ้านหนองลาน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 29 ธันวาคม 2554 14:24:19
44   โรงเรียนวัดพังตรุ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 28 ธันวาคม 2554 11:16:43
45   โรงเรียนวัดเขารักษ์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 28 ธันวาคม 2554 09:23:16
46   โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 28 ธันวาคม 2554 08:25:19
47   โรงเรียนบ้านทัพพระยา
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 27 ธันวาคม 2554 15:06:01
48   โรงเรียนวัดทุ่งสมอ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 27 ธันวาคม 2554 14:19:50
49   โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 27 ธันวาคม 2554 13:28:43
50   โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 27 ธันวาคม 2554 13:16:42


ทั้งหมด 100 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th