ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 23 เมษายน 2563 14:45:36
2   บ้านห้วยปมฝาด
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 11 มิถุนายน 2562 11:11:46
3   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙ (บ้านแม่สุยะ)
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 14 มิถุนายน 2560 16:12:15
4   โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 13 มิถุนายน 2560 20:08:27
5   โรงเรียนบ้านในสอย
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 12 กันยายน 2558 07:07:39
6   โรงเรียนบ้านผาสำราญ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 12 มิถุนายน 2558 15:24:08
7   โรงเรียนบ้านแม่สุริน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 12 มิถุนายน 2557 11:10:37
8   โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 15 กรกฎาคม 2556 19:04:27
9   โรงเรียนบ้านแม่สะงา
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 11 กรกฎาคม 2556 12:02:40
10   โรงเรียนบ้านแม่ปิง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 17 เมษายน 2556 12:57:43
11   โรงเรียนบ้านสบป่อง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 17 เมษายน 2556 12:53:03
12   โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 17 เมษายน 2556 12:48:56
13   โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 17 เมษายน 2556 12:43:22
14   โรงเรียนทุ่งโป่งมิตรภาพที่78
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 17 เมษายน 2556 12:38:57
15   โรงเรียนขุนยวม
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 17 เมษายน 2556 12:33:20
16   โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 17 เมษายน 2556 11:45:07
17   โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 17 เมษายน 2556 11:13:07
18   โรงเรียนบ้านห้วยส้าน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 17 เมษายน 2556 10:30:41
19   โรงเรียนบ้านนางิ้ว
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 17 เมษายน 2556 10:23:26
20   โรงเรียนบ้านห้วยนา
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 17 เมษายน 2556 10:17:10
21   โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 17 เมษายน 2556 10:11:43
22   โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 17 เมษายน 2556 09:52:37
23   โรงเรียนบ้านปางคาม
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 17 เมษายน 2556 09:44:30
24   โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 17 เมษายน 2556 09:39:08
25   โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 11 เมษายน 2556 15:58:11
26   โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 11 เมษายน 2556 15:44:50
27   โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 11 เมษายน 2556 15:35:08
28   โรงเรียนเสรีวิทยา
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 11 เมษายน 2556 15:19:13
29   โรงเรียนยอดดอยวิทยา
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 11 เมษายน 2556 15:04:11
30   โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 11 เมษายน 2556 14:54:32
31   โรงเรียนบ้านโป่งสา
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 11 เมษายน 2556 14:44:30
32   โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 11 เมษายน 2556 14:33:27
33   โรงเรียนบ้านเมืองแพม
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 11 เมษายน 2556 13:51:06
34   โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 11 เมษายน 2556 11:54:46
35   โรงเรียนบ้านนาป่าแปก
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 28 มีนาคม 2556 11:44:16
36   โรงเรียนบ้านแม่หาด
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 27 มีนาคม 2556 20:22:49
37   โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 25 มีนาคม 2556 13:58:26
38   โรงเรียนบ้านคาหาน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 24 มีนาคม 2556 12:54:13
39   โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 13 มีนาคม 2556 14:56:49
40   โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า (เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 8 มีนาคม 2556 00:39:42
41   โรงเรียนบ้านแม่ละนา
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 6 มีนาคม 2556 15:37:33
42   โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 5 มีนาคม 2556 14:01:43
43   โรงเรียนบ้านป่าลาน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 3 มีนาคม 2556 14:45:39
44   โรงเรียนบ้านห้วยขาน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 2 มีนาคม 2556 20:43:01
45   โรงเรียนบ้านหัวปอน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 2 มีนาคม 2556 10:14:40
46   โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 1 มีนาคม 2556 09:34:53
47   โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 28 กุมภาพันธ์ 2556 13:06:41
48   โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 27 กุมภาพันธ์ 2556 14:21:39
49   โรงเรียนบ้านสบสา
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 22 กุมภาพันธ์ 2556 09:11:50
50   โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 21 กุมภาพันธ์ 2556 13:32:54


ทั้งหมด 69 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th