ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 กันยายน 2560 11:33:42
2   โรงเรียนบ้านดงเจริญ(ประชานุกูล)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 19 กันยายน 2560 19:39:55
3   บ้านทุ่งโฮ้ง
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 22:28:41
4   โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 22:19:58
5   โรงเรียนบ้านแม่แรม
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 22:05:46
6   บ้านในเวียง
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 21:58:30
7   โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 21:45:49
8   โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 21:01:03
9   โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 15:19:50
10   โรงเรียนบ้านวังปึ้ง
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 14:57:30
11   โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 14:46:48
12   โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 มิถุนายน 2560 14:31:08
13   บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 29 มิถุนายน 2560 22:28:03
14   โรงเรียนอนุบาลแพร่
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:01:46
15   โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 28 มิถุนายน 2560 11:45:27
16   โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 26 มิถุนายน 2560 13:14:55
17   โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 16 พฤษภาคม 2560 14:50:00
18   โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 6 มิถุนายน 2559 22:12:40
19   โรงเรียนบ้านกาซ้อง
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 4 มิถุนายน 2558 13:00:33
20   โรงเรียนเตาปูน (พิไชยาประชานุกูล )
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 28 พฤษภาคม 2558 15:09:51
21   โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 12 กันยายน 2557 11:49:01
22   โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 10 กันยายน 2557 20:23:17
23   โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว(คันธวงค์วิทยาคาร)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 8 กันยายน 2557 13:13:24
24   โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 8 กันยายน 2557 09:51:40
25   โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด(พรหมาประชาสงเคราะห์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 3 กันยายน 2557 15:34:58
26   โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:39:23
27   โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2557 09:05:35
28   โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 5 มิถุนายน 2557 15:47:09
29   โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 5 มิถุนายน 2557 10:38:54
30   โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 4 มิถุนายน 2557 15:54:56
31   โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 4 มิถุนายน 2557 15:32:06
32   โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 4 มิถุนายน 2557 11:47:40
33   โรงเรียนบ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 4 มิถุนายน 2557 11:33:31
34   โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 14 มิถุนายน 2556 10:10:13
35   โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 10 มิถุนายน 2556 13:38:05
36   โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 7 มิถุนายน 2556 10:33:52
37   โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 7 มิถุนายน 2556 09:52:21
38   โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 5 มิถุนายน 2556 12:32:42
39   โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 4 มิถุนายน 2556 12:53:56
40   โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 3 มิถุนายน 2556 13:00:20
41   โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 31 พฤษภาคม 2556 16:06:02
42   โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:52:52
43   โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:50:15
44   โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:08:57
45   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31(ทุ้งน้าวพุทธิมาศึกษากร)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 29 ธันวาคม 2554 11:33:58
46   โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด (มิตรภาพที่ ๑๓)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 29 ธันวาคม 2554 09:50:18
47   โรงเรียนวัดต้นไคร้
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 28 ธันวาคม 2554 15:06:38
48   โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 28 ธันวาคม 2554 14:34:13
49   โรงเรียนวัดร่องเย็น (สารแก้วประชาสงเคราะห์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 27 ธันวาคม 2554 14:14:06
50   โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 26 ธันวาคม 2554 21:26:44


ทั้งหมด 86 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th