ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านโพนทอง
เลย
สพป.เลย เขต1 14 มิถุนายน 2562 11:34:40
2   โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ
เลย
สพป.เลย เขต1 2 กันยายน 2558 10:04:28
3   โรงเรียนบ้านแก่งมี้
เลย
สพป.เลย เขต1 25 สิงหาคม 2558 10:25:38
4   โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
เลย
สพป.เลย เขต1 21 สิงหาคม 2558 14:50:38
5   โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
เลย
สพป.เลย เขต1 29 เมษายน 2556 08:08:54
6   โรงเรียนบ้านยาง
เลย
สพป.เลย เขต1 11 เมษายน 2556 17:34:55
7   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖ (ชุมชนบ้านธาตุ)
เลย
สพป.เลย เขต1 25 มีนาคม 2556 10:20:20
8   โรงเรียนบ้านเลิง
เลย
สพป.เลย เขต1 1 มีนาคม 2556 14:01:26
9   โรงเรียนบ้านห้วยทราย
เลย
สพป.เลย เขต1 10 กุมภาพันธ์ 2555 21:24:06
10   โรงเรียนบ้านร่องไผ่
เลย
สพป.เลย เขต1 9 กุมภาพันธ์ 2555 18:00:33
11   โรงเรียนบ้านตาดซ้อ
เลย
สพป.เลย เขต1 8 กุมภาพันธ์ 2555 12:31:19
12   โรงเรียนเพียงหลวง18 (บ้านนาจาน)
เลย
สพป.เลย เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2555 17:22:15
13   โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม
เลย
สพป.เลย เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2555 11:48:28
14   โรงเรียนบ้านสงเปือย
เลย
สพป.เลย เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2555 10:16:58
15   โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
เลย
สพป.เลย เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2555 15:38:39
16   โรงเรียนบ้านผาพอด
เลย
สพป.เลย เขต1 2 กุมภาพันธ์ 2555 07:06:58
17   โรงเรียนบ้านวังขาม
เลย
สพป.เลย เขต1 1 กุมภาพันธ์ 2555 14:49:33
18   โรงเรียนหาดทรายขาวผามุม
เลย
สพป.เลย เขต1 1 กุมภาพันธ์ 2555 09:43:49
19   โรงเรียนบ้านวังผา
เลย
สพป.เลย เขต1 31 มกราคม 2555 20:10:03
20   โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด
เลย
สพป.เลย เขต1 31 มกราคม 2555 13:50:47
21   โรงเรียนบ้านนาเบน
เลย
สพป.เลย เขต1 31 มกราคม 2555 11:45:44
22   โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
เลย
สพป.เลย เขต1 31 มกราคม 2555 11:45:32
23   โรงเรียนบ้านปากหมาก
เลย
สพป.เลย เขต1 31 มกราคม 2555 11:13:02
24   โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ
เลย
สพป.เลย เขต1 31 มกราคม 2555 11:03:35
25   โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
เลย
สพป.เลย เขต1 31 มกราคม 2555 09:40:18
26   โรงเรียนบ้านนาดอกคำ
เลย
สพป.เลย เขต1 31 มกราคม 2555 09:17:20
27   โรงเรียนแก้วเมธี
เลย
สพป.เลย เขต1 31 มกราคม 2555 08:46:17
28   โรงเรียนบ้านท่าลี่
เลย
สพป.เลย เขต1 30 มกราคม 2555 21:36:02
29   โรงเรียนเมืองเลย
เลย
สพป.เลย เขต1 30 มกราคม 2555 13:43:07
30   โรงเรียนคกเว้า
เลย
สพป.เลย เขต1 27 มกราคม 2555 09:34:37
31   โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย
เลย
สพป.เลย เขต1 26 มกราคม 2555 12:34:00
32   โรงเรียนบ้านนาค้อ
เลย
สพป.เลย เขต1 25 มกราคม 2555 21:50:21
33   โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย
เลย
สพป.เลย เขต1 25 มกราคม 2555 13:20:28
34   โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
เลย
สพป.เลย เขต1 25 มกราคม 2555 13:11:42
35   โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
เลย
สพป.เลย เขต1 24 มกราคม 2555 21:23:48
36   โรงเรียนบ้านน้ำมี
เลย
สพป.เลย เขต1 24 มกราคม 2555 21:16:20
37   โรงเรียนบ้านหนองบง
เลย
สพป.เลย เขต1 24 มกราคม 2555 21:09:16
38   โรงเรียนบ้านคอนสา
เลย
สพป.เลย เขต1 24 มกราคม 2555 15:40:01
39   โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
เลย
สพป.เลย เขต1 24 มกราคม 2555 13:30:46
40   โรงเรียนหาดคัมภีร์
เลย
สพป.เลย เขต1 24 มกราคม 2555 12:34:02
41   โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
เลย
สพป.เลย เขต1 24 มกราคม 2555 09:39:08
42   โรงเรียนบ้านสงาว
เลย
สพป.เลย เขต1 24 มกราคม 2555 09:32:55
43   โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
เลย
สพป.เลย เขต1 24 มกราคม 2555 09:24:50
44   โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
เลย
สพป.เลย เขต1 23 มกราคม 2555 14:50:03
45   โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
เลย
สพป.เลย เขต1 20 มกราคม 2555 20:15:58
46   โรงเรียนบ้านอุมุง
เลย
สพป.เลย เขต1 20 มกราคม 2555 13:26:31
47   โรงเรียนบ้านผาแบ่น
เลย
สพป.เลย เขต1 20 มกราคม 2555 12:57:39
48   โรงเรียนบ้านสูบ
เลย
สพป.เลย เขต1 20 มกราคม 2555 11:11:18
49   โรงเรียนบ้านคกเลา
เลย
สพป.เลย เขต1 20 มกราคม 2555 06:52:28
50   โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”
เลย
สพป.เลย เขต1 19 มกราคม 2555 20:20:27


ทั้งหมด 144 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th