ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:37:36
2   โรงเรียนบ้านหนองตาด
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 14 สิงหาคม 2557 14:22:21
3   โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา1)
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 9 สิงหาคม 2557 10:43:41
4   โรงเรียนบ้านเขาน้อย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 13 กันยายน 2556 22:43:42
5   โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 11 กันยายน 2556 11:58:40
6   โรงเรียนบ้านโคกสูง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 5 สิงหาคม 2556 11:36:15
7   โรงเรียนบ้านคลองสาร
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 2 สิงหาคม 2556 09:54:00
8   โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 2 สิงหาคม 2556 09:08:32
9   โรงเรียนบ้านระวิง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 1 สิงหาคม 2556 12:23:14
10   โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 29 มิถุนายน 2556 20:01:17
11   โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 27 มิถุนายน 2556 19:18:24
12   โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 27 มิถุนายน 2556 09:17:34
13   โรงเรียนบ้านโตกใต้
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 26 มิถุนายน 2556 14:10:32
14   โรงเรียนบ้านเนินสว่าง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 26 มิถุนายน 2556 13:01:12
15   โรงเรียนบ้านวังใหญ่
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 25 มิถุนายน 2556 14:34:44
16   โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 25 มิถุนายน 2556 14:16:48
17   โรงเรียนบ้านบง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 25 มิถุนายน 2556 13:21:55
18   โรงเรียนบ้านซับเจริญ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 25 มิถุนายน 2556 10:11:04
19   โรงเรียนบ้านวังจาน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 25 มิถุนายน 2556 10:04:48
20   โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 25 มิถุนายน 2556 07:31:47
21   โรงเรียนบ้านกกไทร
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 24 มิถุนายน 2556 18:58:56
22   โรงเรียนบ้านยางหัวลม
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 24 มิถุนายน 2556 11:49:48
23   โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 21 มิถุนายน 2556 16:14:25
24   โรงเรียนบ้านห้วยตูม
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 21 มิถุนายน 2556 16:00:56
25   โรงเรียนบ้านห้วยนาค
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 21 มิถุนายน 2556 13:52:37
26   โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 20 มิถุนายน 2556 16:24:01
27   โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 20 มิถุนายน 2556 12:44:00
28   โรงเรียนบ้านเขาคณฑา
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 20 มิถุนายน 2556 11:47:25
29   โรงเรียนบ้านโตก
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 20 มิถุนายน 2556 11:46:49
30   โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 20 มิถุนายน 2556 09:58:15
31   โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 17 มิถุนายน 2556 14:34:12
32   โรงเรียนบ้านน้ำเลา
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 14 มิถุนายน 2556 13:02:08
33   โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 14 มิถุนายน 2556 10:35:48
34   โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 13 มิถุนายน 2556 11:09:16
35   โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 12 มิถุนายน 2556 17:23:10
36   โรงเรียนบ้านพี้
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 12 มิถุนายน 2556 11:51:00
37   โรงเรียนบ้านทางข้าม
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 12 มิถุนายน 2556 10:43:22
38   โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 12 มิถุนายน 2556 09:58:37
39   โรงเรียนบ้านนาป่า
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 11 มิถุนายน 2556 12:14:51
40   โรงเรียนบ้านผาทอง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 11 มิถุนายน 2556 09:56:27
41   โรงเรียนบ้านวังโค้ง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 10 มิถุนายน 2556 20:19:18
42   โรงเรียนบ้านหนองกลอย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 10 มิถุนายน 2556 14:52:05
43   โรงเรียนบ้านหนองระมาน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 10 มิถุนายน 2556 14:34:15
44   โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 10 มิถุนายน 2556 12:10:17
45   โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 10 มิถุนายน 2556 11:12:36
46   โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 10 มิถุนายน 2556 10:15:37
47   โรงเรียนบ้านดงลาน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 9 มิถุนายน 2556 21:00:03
48   โรงเรียนบ้านซับขลุง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 9 มิถุนายน 2556 00:25:37
49   โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 7 มิถุนายน 2556 14:42:53
50   โรงเรียนบ้านดงขุยใต้
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 7 มิถุนายน 2556 13:01:02


ทั้งหมด 136 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th