ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 กันยายน 2563 13:25:12
2   โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2561 08:33:59
3   โรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 30 มิถุนายน 2560 11:21:16
4   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรุทธา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 10:30:00
5   โรงเรียนบ้านจะโปรง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 08:29:57
6   โรงเรียนบ้านโตนดน้อย
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 กันยายน 2559 14:58:39
7   โรงเรียนวัดหนองหว้า(เสธิยสาธร)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 12 กันยายน 2559 09:14:16
8   โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2559 21:11:31
9   โรงเรียนวัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มิถุนายน 2559 13:21:10
10   โรงเรียนวัดนอกปากทะเล
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 13 มิถุนายน 2559 11:29:01
11   โรงเรียนวัดกุฏิ(ชุ่มประชารังสรรค์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 8 มิถุนายน 2559 15:29:29
12   โรงเรียนวังตะโก(ช้องประชาพิทักษ์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 18 พฤษภาคม 2559 12:46:16
13   โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 17 พฤษภาคม 2559 10:34:15
14   โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง(ธรรมโชติประชาธร)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 7 กันยายน 2558 12:50:21
15   โรงเรียนวัดโพธิ์(ชื่นศรีผดุง)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 3 กันยายน 2558 11:21:20
16   โรงเรียนวัดหนองส้ม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 12:48:19
17   โรงเรียนบ้านบ่อโพง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 11:24:48
18   โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 12 มิถุนายน 2557 10:40:15
19   โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 4 มิถุนายน 2557 13:01:26
20   โรงเรียนวัดหนองปรง(บุญมานุสรณ์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 4 มิถุนายน 2557 12:59:28
21   โรงเรียนวัดเพรียง(วิเทศราษฏร์วัฒนา)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 2 พฤษภาคม 2557 09:35:11
22   โรงเรียนบ้านบางกุฬา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 1 พฤษภาคม 2557 20:48:54
23   โรงเรียนบ้านหนองชุมพล
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 15 กรกฎาคม 2556 16:40:59
24   โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 11 มิถุนายน 2556 11:47:37
25   โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 10 เมษายน 2556 10:22:07
26   โรงเรียนบ้านสามแพรก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 9 เมษายน 2556 13:37:10
27   โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 9 เมษายน 2556 09:53:10
28   โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 2 เมษายน 2556 11:36:03
29   โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 28 กุมภาพันธ์ 2556 20:52:51
30   โรงเรียนบ้านดอนยาง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 21 กุมภาพันธ์ 2555 07:25:24
31   โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 3 กุมภาพันธ์ 2555 11:56:26
32   โรงเรียนบ้านบางแก้ว
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 17 มกราคม 2555 11:30:48
33   โรงเรียนวัดเกาะแก้ว
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 13 มกราคม 2555 12:45:25
34   โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 13 มกราคม 2555 11:32:54
35   โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 12 มกราคม 2555 19:47:08
36   โรงเรียนวัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 12 มกราคม 2555 15:07:27
37   โรงเรียนบ้านบ่อหวาย
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 12 มกราคม 2555 15:04:20
38   โรงเรียนวัดโรงเข้(พุฒประชาสรรค์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 12 มกราคม 2555 14:55:17
39   โรงเรียนบ้านปากรัตน์
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 12 มกราคม 2555 14:29:52
40   โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 12 มกราคม 2555 14:04:14
41   โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 12 มกราคม 2555 10:42:07
42   โรงเรียนวัดท้ายตลาดฯ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 12 มกราคม 2555 10:12:12
43   โรงเรียนวัดดอนทรายฯ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 12 มกราคม 2555 09:46:54
44   โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 11 มกราคม 2555 19:10:28
45   โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 11 มกราคม 2555 10:15:52
46   โรงเรียนบ้านแหลม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 11 มกราคม 2555 10:15:36
47   โรงเรียนบ้านสามเรือน
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 9 มกราคม 2555 13:34:43
48   โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 9 มกราคม 2555 13:08:29
49   โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 8 มกราคม 2555 21:41:23
50   โรงเรียนวัดทรงธรรม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 31 ธันวาคม 2554 07:09:47


ทั้งหมด 77 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th