ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดสันป่าค่า
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 สิงหาคม 2563 15:12:29
2   โรงเรียนออนใต้วิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มิถุนายน 2561 16:15:25
3   โรงเรียนวัดห้วยทราย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มิถุนายน 2561 11:25:34
4   โรงเรียนทาเหนือวิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มิถุนายน 2561 08:15:40
5   โรงเรียนบ้านออนหลวย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 13 มิถุนายน 2561 18:21:15
6   โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 13 มิถุนายน 2561 17:25:19
7   โรงเรียนวัดดอนจั่น
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 12 มิถุนายน 2561 15:49:38
8   โรงเรียนวัดล้านตอง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 12 มิถุนายน 2561 11:03:14
9   โรงเรียนท่าศาลา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 9 มิถุนายน 2558 13:41:43
10   โรงเรียนวัดป่าแดด
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 1 ตุลาคม 2556 09:20:50
11   โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 25 มีนาคม 2556 14:43:58
12   โรงเรียนวัดทรายมูลรั​ตน​ศึกษา​
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 24 มีนาคม 2556 19:58:39
13   โรงเรียนวัดป่าตาล
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 20 มีนาคม 2556 10:23:29
14   โรงเรียนแม่ตะไคร้
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 15 มีนาคม 2556 14:07:55
15   โรงเรียนวัดสวนดอก
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มีนาคม 2556 19:55:59
16   โรงเรียนบ้านสันกำแพง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 12 มีนาคม 2556 15:29:56
17   โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 8 มีนาคม 2556 10:58:42
18   โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มีนาคม 2555 11:43:15
19   โรงเรียนบ้านห้วยทราย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มีนาคม 2555 11:04:27
20   โรงเรียนวัดร้องอ้อ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2555 10:32:20
21   โรงเรียนบ้านป่าป้อง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 17 มกราคม 2555 10:54:48
22   โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 16 มกราคม 2555 09:22:13
23   โรงเรียนบ้านดอนปิน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 12 มกราคม 2555 14:20:22
24   โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 12 มกราคม 2555 08:33:24
25   โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 9 มกราคม 2555 08:42:14
26   โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 6 มกราคม 2555 13:45:51
27   โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 5 มกราคม 2555 16:11:52
28   โรงเรียนวัดเมืองสาตร
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 5 มกราคม 2555 10:16:45
29   โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 4 มกราคม 2555 17:34:47
30   โรงเรียนวัดบ้านน้อย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 20:02:06
31   โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 18:10:38
32   โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:41:03
33   โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:38:26
34   โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:14:20
35   โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:24:05
36   โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:00:13
37   โรงเรียนวัดสันโค้ง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:56:34
38   โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 29 ธันวาคม 2554 13:41:12
39   โรงเรียนบ้านบวกค้าง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 29 ธันวาคม 2554 13:39:18
40   โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 29 ธันวาคม 2554 13:37:14
41   โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 29 ธันวาคม 2554 13:18:07
42   โรงเรียนวัดป่าตัน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 29 ธันวาคม 2554 10:27:05
43   โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 29 ธันวาคม 2554 10:26:32
44   โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 29 ธันวาคม 2554 08:19:34
45   โรงเรียนพุทธิโศภน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 28 ธันวาคม 2554 16:50:53
46   โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 28 ธันวาคม 2554 15:35:49
47   โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 28 ธันวาคม 2554 14:58:46
48   โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 28 ธันวาคม 2554 14:23:33
49   โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 28 ธันวาคม 2554 13:02:07
50   โรงเรียนบ้านสันทราย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 28 ธันวาคม 2554 12:49:44


ทั้งหมด 78 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th