ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านป่ายางมน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 10 มิถุนายน 2562 11:14:45
2   โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 28 กันยายน 2560 14:48:08
3   โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 6 มิถุนายน 2559 17:29:16
4   โรงเรียนบ้านร่องหวาย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 25 พฤษภาคม 2559 10:40:39
5   โรงเรียนบ้านหนองหม้อ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 17 พฤษภาคม 2559 14:28:42
6   โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 13 มิถุนายน 2558 06:03:13
7   โรงเรียนบ้านปางขอน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 10 มิถุนายน 2558 16:12:20
8   โรงเรียนบ้านหัวดง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 4 มิถุนายน 2558 22:48:58
9   โรงเรียนบ้านจอเจริญ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 3 มิถุนายน 2558 13:21:26
10   โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 2 มิถุนายน 2558 16:11:54
11   โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 8 กันยายน 2557 13:29:17
12   โรงเรียนบ้านโป่ง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 26 สิงหาคม 2557 11:05:54
13   โรงเรียนบ้านป่าซาง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 22 สิงหาคม 2557 16:31:08
14   โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 20 สิงหาคม 2557 10:53:27
15   โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 20 สิงหาคม 2557 08:30:32
16   โรงเรียนบ้านร่องเผียว
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 15 สิงหาคม 2557 13:21:43
17   โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 14 สิงหาคม 2557 08:54:45
18   โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 20 สิงหาคม 2556 12:47:15
19   โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา (นพค.อุปถัมภ์)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 6 สิงหาคม 2556 10:51:34
20   โรงเรียนบ้านเมืองชุม
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 16 กรกฎาคม 2556 11:23:25
21   โรงเรียนบ้านสันต้นขาม
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 16 กรกฎาคม 2556 09:49:21
22   โรงเรียนบ้านเวียงกือนา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 15 กรกฎาคม 2556 16:56:45
23   โรงเรียนแม่ยาววิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 15 กรกฎาคม 2556 15:42:40
24   โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 15 กรกฎาคม 2556 13:59:13
25   โรงเรียนบ้านเวียงกลาง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 15 กรกฎาคม 2556 13:21:16
26   โรงเรียนบ้านปงเคียน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 15 กรกฎาคม 2556 13:19:09
27   โรงเรียนบ้านจะคือ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 14 กรกฎาคม 2556 22:49:19
28   โรงเรียนบ้านนางแล
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 14 กรกฎาคม 2556 11:17:38
29   โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 14 กรกฎาคม 2556 11:02:01
30   โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 12 กรกฎาคม 2556 15:53:30
31   โรงเรียนบ้านร่องห้า
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 12 กรกฎาคม 2556 15:05:29
32   โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 12 กรกฎาคม 2556 14:42:05
33   โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 12 กรกฎาคม 2556 14:24:05
34   โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 12 กรกฎาคม 2556 12:51:41
35   โรงเรียนบ้านศรีเวียง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 12 กรกฎาคม 2556 11:53:42
36   โรงเรียนบ้านห้วยทราย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 12 กรกฎาคม 2556 10:32:06
37   โรงเรียนบ้านนางแลใน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 12 กรกฎาคม 2556 10:13:20
38   โรงเรียนป่าแหย่ง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 12 กรกฎาคม 2556 09:03:22
39   โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 11 กรกฎาคม 2556 15:40:36
40   โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 11 กรกฎาคม 2556 15:17:19
41   โรงเรียนบ้านริมลาว
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 11 กรกฎาคม 2556 09:37:22
42   โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 11 กรกฎาคม 2556 09:20:49
43   โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 10 กรกฎาคม 2556 17:59:45
44   โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 10 กรกฎาคม 2556 15:48:00
45   โรงเรียนบ้านป่าก๊อ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 10 กรกฎาคม 2556 15:01:22
46   โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 10 กรกฎาคม 2556 13:28:20
47   โรงเรียนบ้านโล๊ป่าห้า
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 10 กรกฎาคม 2556 10:21:37
48   โรงเรียนบ้านโป่งช้าง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 10 กรกฎาคม 2556 10:10:39
49   โรงเรียนบ้้านช่องลม
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 9 กรกฎาคม 2556 14:45:08
50   โรงเรียนบ้านหัวดอย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 24 มิถุนายน 2556 09:51:42


ทั้งหมด 70 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th