ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดสว่าง
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 15 กันยายน 2561 16:43:01
2   โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 15 กันยายน 2561 10:20:38
3   โรงเรียนวัดโบสถ์
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 14 กันยายน 2561 13:45:55
4   โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 28 พฤษภาคม 2561 14:01:28
5   โรงเรียนวัดศาลาดิน
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 15 มิถุนายน 2558 11:31:11
6   โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 15 มิถุนายน 2558 11:04:08
7   โรงเรียนวัดมหานาม
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 2 กันยายน 2557 11:28:07
8   โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:11:13
9   โรงเรียนวัดไผ่วง(ศุกรเสพย์วิทยาคาร)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 6 มิถุนายน 2557 11:14:22
10   โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 27 พฤษภาคม 2557 10:30:34
11   โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 2 พฤษภาคม 2557 09:27:22
12   โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 1 พฤษภาคม 2557 14:14:41
13   โรงเรียนวัดสี่ร้อย(ราษฎร์สามัคคีบำรุง)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 1 พฤษภาคม 2557 11:09:54
14   โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 12:27:21
15   โรงเรียนวัดโพทูล
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 12:05:55
16   โรงเรียนวัดจันทราราม
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:03:01
17   โรงเรียนวัดป่ามุนี
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 09:57:22
18   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 09:44:26
19   โรงเรียนวัดงิ้วราย
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 6 ตุลาคม 2556 20:46:18
20   โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 3 ตุลาคม 2556 10:09:11
21   โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 2 ตุลาคม 2556 11:09:05
22   โรงเรียนวัดเอกราช(ประชารัฐนุกูล)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 13 สิงหาคม 2556 11:54:40
23   โรงเรียนวัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 6 สิงหาคม 2556 14:31:43
24   โรงเรียนวัดบ้านพราน
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 1 สิงหาคม 2556 14:08:26
25   โรงเรียนวัดคำหยาด
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 1 สิงหาคม 2556 13:24:04
26   โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 28 มิถุนายน 2556 12:58:06
27   โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 20 มิถุนายน 2556 12:31:13
28   โรงเรียนวัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 20 มิถุนายน 2556 10:36:52
29   โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 18 มิถุนายน 2556 09:07:01
30   โรงเรียนวัดเซิงหวาย
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 17 มิถุนายน 2556 15:27:28
31   โรงเรียนวัดโพธิ์(คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 12 มิถุนายน 2556 14:03:39
32   โรงเรียนวัดหมื่นเกลา
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 12 มิถุนายน 2556 11:10:12
33   โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 11 มิถุนายน 2556 10:36:29
34   โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 10 มิถุนายน 2556 13:03:53
35   โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 6 มิถุนายน 2556 09:21:53
36   โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 5 มิถุนายน 2556 15:04:29
37   โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 5 มิถุนายน 2556 14:42:10
38   โรงเรียนวัดหลักแก้ว
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 5 มิถุนายน 2556 13:51:18
39   โรงเรียนวัดละมุด(ละมุดวิทยาคาร)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 29 เมษายน 2556 12:40:30
40   โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 11 เมษายน 2556 12:17:48
41   โรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฏ์)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 11 เมษายน 2556 11:50:12
42   โรงเรียนวัดราชปักษี
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 10 เมษายน 2556 09:55:28
43   โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 9 เมษายน 2556 13:51:01
44   โรงเรียนวัดบ้านแก
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 8 เมษายน 2556 23:00:22
45   โรงเรียนวัดโพธิ์เอน
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 6 เมษายน 2556 12:50:10
46   โรงเรียนวัดท่าโขลง มิตรภาพที่ 135
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 5 เมษายน 2556 21:28:32
47   โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 5 เมษายน 2556 15:30:55
48   โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 4 เมษายน 2556 16:25:04
49   โรงเรียนวัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 4 เมษายน 2556 13:15:09
50   โรงเรียนวัดกำแพง
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 4 เมษายน 2556 13:05:41


ทั้งหมด 138 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th