ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านนาโพธิ์ (ครุราษฏร์สามัคคี)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 24 กรกฎาคม 2563 13:07:50
2   โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 29 กันยายน 2560 13:55:50
3   โรงเรียนบ้านแพง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 15:50:03
4   โรงเรียนบ้านหนองมะทอ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 15:46:32
5   โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 15:43:04
6   โรงเรียนบ้านท่าลาด
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 15:39:07
7   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 15:35:52
8   โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 15:30:22
9   โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 15:26:34
10   โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 14:37:00
11   โรงเรียนบ้านขามป้อม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 14:24:58
12   โรงเรียนบ้านเค็ง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 14:12:51
13   โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 14:01:35
14   โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 13:45:36
15   โรงเรียนบ้านหนองเซือม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 13:38:18
16   โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 13:23:30
17   โรงเรียนบ้านอีต้อม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 13:14:52
18   โรงเรียนบ้านหนองหว้า
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 17 พฤษภาคม 2559 11:33:10
19   โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 กันยายน 2558 15:05:15
20   โรงเรียนบ้านแสงไผ่
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 กันยายน 2558 14:41:45
21   โรงเรียนบ้านผือ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 กันยายน 2558 14:23:16
22   โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 14 กันยายน 2558 15:05:47
23   โรงเรียนบ้านท่าลาด
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 8 กันยายน 2558 20:48:58
24   โรงเรียนบ้านขามใหญ่
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 28 สิงหาคม 2558 11:09:04
25   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 26 สิงหาคม 2558 10:27:24
26   โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 24 สิงหาคม 2558 15:55:45
27   โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 24 สิงหาคม 2558 15:04:21
28   โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)
กระบี่
สพป.อุบลราชธานี เขต1 24 สิงหาคม 2558 14:37:39
29   โรงเรียนบ้านป่าข่า
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 24 สิงหาคม 2558 13:47:04
30   โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 20 สิงหาคม 2558 14:51:38
31   โรงเรียนบ้านนาผาย
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 7 สิงหาคม 2558 17:25:17
32   โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:25:28
33   โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 11:29:20
34   โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 11:21:31
35   โรงเรียนบ้านนามน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 10:56:18
36   โรงเรียนบ้านไพบูลย์
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 10:01:23
37   โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ (เบญจานุเคราะห์)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 12 มิถุนายน 2558 10:25:45
38   โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 12 มิถุนายน 2558 08:06:08
39   โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 8 มิถุนายน 2558 09:56:46
40   โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 7 มิถุนายน 2558 19:24:43
41   โรงเรียนบ้านสำราญ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 5 มิถุนายน 2558 14:09:15
42   โรงเรียนบ้านโพนแพง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 3 มิถุนายน 2558 11:40:58
43   โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 2 มิถุนายน 2558 11:23:27
44   โรงเรียนบ้านศรีบัว
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 2 มิถุนายน 2558 10:30:49
45   โรงเรียนบ้านทุ่ง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 29 พฤษภาคม 2558 09:10:01
46   โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 28 พฤษภาคม 2558 13:41:56
47   โรงเรียนบ้านเอ้
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 28 พฤษภาคม 2558 12:43:53
48   โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2558 17:36:56
49   โรงเรียนบ้านท่าศิลา
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2558 17:11:32
50   โรงเรียนบ้านรังแร้ง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2558 14:25:19


ทั้งหมด 239 รายการ 1 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th