ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 14 กันยายน 2563 15:29:57
2   วัดตลุกดู่(อุทิตเสมาประชาบำรุง)
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 9 กันยายน 2563 12:41:35
3   โรงเรียนวัดดงพิกุล
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 18 พฤษภาคม 2560 12:40:59
4   โรงเรียนวัดสะพานหิน
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 24 สิงหาคม 2559 08:19:40
5   โรงเรียนบ้านท่าซุง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 28 พฤษภาคม 2559 16:41:24
6   โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 28 สิงหาคม 2558 10:04:26
7   โรงเรียนบ้านสระนารายณ์
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 21 สิงหาคม 2558 10:17:44
8   โรงเรียนบ้านเนินก้าว
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 13 สิงหาคม 2558 09:37:23
9   โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 6 สิงหาคม 2558 12:40:08
10   โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 5 สิงหาคม 2558 10:28:28
11   โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 5 สิงหาคม 2558 10:17:51
12   โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 5 สิงหาคม 2558 09:25:10
13   โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 10:26:41
14   โรงเรียนวัดห้วยรอบ
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 12 มิถุนายน 2558 10:07:51
15   โรงเรียนวัดอุโปสถาราม
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 11 มิถุนายน 2558 10:02:01
16   โรงเรียนวัดอัมพวัน(ประชาชนูทิศ)
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 11 มิถุนายน 2558 09:40:49
17   โรงเรียนวัดหนองเขื่อน
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 11 มิถุนายน 2558 09:31:42
18   โรงเรียนบ้านคลองข่อย
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 3 กันยายน 2556 09:27:27
19   โรงเรียนบ้านเนินเคว่า(พูลประชาสรรค์)
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 30 สิงหาคม 2556 08:55:37
20   โรงเรียนบ้านหนองแว่น
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 29 สิงหาคม 2556 11:55:53
21   โรงเรียนบ้านทุ่งมน
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 27 สิงหาคม 2556 13:05:57
22   โรงเรียนวัดตานาด
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 27 สิงหาคม 2556 11:03:59
23   โรงเรียนบ้านวังเตย
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 23 สิงหาคม 2556 13:59:08
24   โรงเรียนบ้านวังเกษตร
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 17 สิงหาคม 2556 20:39:01
25   โรงเรียนวัดดอนกลอย
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 13 สิงหาคม 2556 14:14:41
26   โรงเรียนวัดหนองแก
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 22 กุมภาพันธ์ 2556 13:16:32
27   โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 21 กุมภาพันธ์ 2556 11:20:37
28   โรงเรียนบ้านคอดยาง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 21 กุมภาพันธ์ 2556 10:21:35
29   โรงเรียนวัดเนื้อร้อน
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 21 กุมภาพันธ์ 2556 09:18:58
30   โรงเรียนบ้านบ่อยาง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 19 กุมภาพันธ์ 2556 13:05:46
31   โรงเรียนบ้านภูมิธรรม(สามัคคีประชาสรรค์)
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 15 กุมภาพันธ์ 2556 09:26:50
32   โรงเรียนวัดวังบุญ
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 30 มกราคม 2555 12:14:23
33   โรงเรียนบ้านหนองกี่
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 27 มกราคม 2555 15:23:40
34   โรงเรียนบ้านหนองยายดา
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 26 มกราคม 2555 15:02:40
35   โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 23 มกราคม 2555 15:51:43
36   โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 18 มกราคม 2555 16:34:23
37   โรงเรียนวัดดอนหวาย
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 18 มกราคม 2555 14:19:13
38   โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง(เลิศ-สินอุปถัมภ์)
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 18 มกราคม 2555 13:14:20
39   โรงเรียนบ้านหนองรัก
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 17 มกราคม 2555 22:13:16
40   โรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์)
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 17 มกราคม 2555 10:37:54
41   โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 17 มกราคม 2555 09:59:43
42   โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 14 มกราคม 2555 20:10:44
43   โรงเรียนวัดจักษา
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 13 มกราคม 2555 17:03:23
44   โรงเรียนบ้านหนองขุย
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 12 มกราคม 2555 11:24:06
45   โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 12 มกราคม 2555 10:39:30
46   โรงเรียนบ้านปากดง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 12 มกราคม 2555 10:18:15
47   โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 12 มกราคม 2555 09:45:24
48   โรงเรียนวัดหนองตางู
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 11 มกราคม 2555 15:15:59
49   โรงเรียนวัดหาดทนง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 11 มกราคม 2555 11:32:41
50   โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่117
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 11 มกราคม 2555 10:33:48


ทั้งหมด 76 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th