ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 13 สิงหาคม 2563 15:08:38
2   โรงเรียนวัดดอนสัก
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 พฤษภาคม 2563 15:51:04
3   ด่านแม่คำมัน
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 13 มิถุนายน 2562 14:35:26
4   โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 พฤษภาคม 2561 20:34:15
5   บ้านวังสำโม
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 29 มิถุนายน 2560 13:55:50
6   โรงเรียนวัดดงสระแก้ว
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 29 สิงหาคม 2559 19:51:05
7   โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 23:12:49
8   โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 23:04:22
9   โรงเรียนบ้านคลองกะชี
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 27 สิงหาคม 2558 11:47:46
10   โรงเรียนวัดคลองนาพง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 20 สิงหาคม 2558 14:12:16
11   โรงเรียนวัดผาจักร
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 19 สิงหาคม 2558 13:40:58
12   โรงเรียนนาอินวิทยาคม
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 สิงหาคม 2556 11:03:26
13   โรงเรียนบ้านไชยมงคล
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 21 สิงหาคม 2556 13:28:10
14   โรงเรียนบ้านนาคะนึง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 11 กรกฎาคม 2556 10:19:59
15   โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 11 กรกฎาคม 2556 10:03:47
16   โรงเรียนไผ่ใหญ่(กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 10 กรกฎาคม 2556 14:32:16
17   โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 10 กรกฎาคม 2556 10:21:23
18   โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 10 กรกฎาคม 2556 09:28:45
19   โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 5 กรกฎาคม 2556 21:34:37
20   โรงเรียนบ้านวังโป่ง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 5 กรกฎาคม 2556 21:31:44
21   โรงเรียนวัดดอยแก้ว
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 28 มิถุนายน 2556 21:03:58
22   โรงเรียนบ้านท่าช้าง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 24 มิถุนายน 2556 15:08:34
23   โรงเรียนบ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 21 มิถุนายน 2556 08:44:36
24   โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 20 มิถุนายน 2556 11:10:51
25   โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 20 มิถุนายน 2556 09:10:22
26   โรงเรียนบ้านห้วยทราย
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 18 มิถุนายน 2556 19:21:07
27   โรงเรียนบ้านห้วยใต้
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 18 มิถุนายน 2556 11:12:47
28   โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 18 มิถุนายน 2556 10:50:32
29   โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 17 มิถุนายน 2556 16:18:39
30   โรงเรียนวัดช่องลม
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 16 มิถุนายน 2556 20:46:14
31   โรงเรียนบ้านหนองกวาง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 14 มิถุนายน 2556 20:49:44
32   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 13 มิถุนายน 2556 18:31:50
33   โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 13 มิถุนายน 2556 13:42:51
34   โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 มิถุนายน 2556 14:45:09
35   โรงเรียนบ้านคลองละวาน
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 31 พฤษภาคม 2556 09:32:25
36   โรงเรียนบ้านหัวค่าย
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 30 พฤษภาคม 2556 08:57:55
37   โรงเรียนบ้านงิ้วงาม
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 24 พฤษภาคม 2556 15:26:36
38   โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 17 พฤษภาคม 2556 22:33:46
39   โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 10 พฤษภาคม 2556 15:02:00
40   โรงเรียนบ้านดารา
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 6 พฤษภาคม 2556 08:37:09
41   โรงเรียนวัดบ้านใหม่
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 4 พฤษภาคม 2556 09:44:51
42   โรงเรียนวัดใหม่
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 พฤษภาคม 2556 16:34:54
43   โรงเรียนนานกกก
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 2 พฤษภาคม 2556 13:48:58
44   โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่163)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 2 พฤษภาคม 2556 11:22:42
45   โรงเรียนบ้านท่าอวน
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 1 พฤษภาคม 2556 21:28:34
46   โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 1 พฤษภาคม 2556 21:27:57
47   โรงเรียนวัดคุ้งยาง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 18 เมษายน 2556 10:31:05
48   โรงเรียนวัดพระฝาง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 21 กุมภาพันธ์ 2556 08:38:10
49   โรงเรียนแหลมนกแก้ว
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 28 มีนาคม 2555 15:12:41
50   โรงเรียนบ้านปางวุ้น
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 16 มีนาคม 2555 13:47:18


ทั้งหมด 107 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th