ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านนาคอมนาดอกไม้
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 14 เมษายน 2563 12:58:57
2   โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 13 มิถุนายน 2562 14:07:35
3   โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 12 มิถุนายน 2562 13:35:32
4   โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ)
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 5 มิถุนายน 2562 12:48:09
5   โคกโพธิ์วิทยา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 4 มิถุนายน 2562 10:05:22
6   โรงเรียนบ้านยางซอง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 4 มิถุนายน 2562 09:32:44
7   โรงเรียนบ้านนาพู่
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 30 พฤษภาคม 2562 16:48:08
8   โรงเรียนบ้านเก่าน้อย (อุดรธานี)
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 30 พฤษภาคม 2562 10:29:11
9   โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 30 พฤษภาคม 2562 08:15:59
10   โรงเรียนบ้านแม่นนท์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 29 พฤษภาคม 2562 22:58:11
11   บ้านหนองอ้อน้อย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 29 พฤษภาคม 2562 13:19:29
12   โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 29 พฤษภาคม 2562 13:00:11
13   โรงเรียนบ้านนาพัง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 29 พฤษภาคม 2562 10:28:41
14   โรงเรียนบ้านไชยฟอง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 29 พฤษภาคม 2562 09:41:32
15   บ้านโคกสว่าง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 28 พฤษภาคม 2562 20:45:06
16   ประชาสามัคคี
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 28 พฤษภาคม 2562 09:02:26
17   โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2562 15:16:22
18   โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2562 13:37:05
19   บ้านนาพูนทรัพย์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2562 12:40:43
20   โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2562 11:58:38
21   บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2562 11:03:19
22   โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2562 10:58:42
23   โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2562 10:58:25
24   บ้านแมดวิทยาคม
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2562 10:45:33
25   โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 15 พฤษภาคม 2562 13:04:59
26   โรงเรียนบ้านอูบมุง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 13 พฤษภาคม 2562 12:14:16
27   บ้านขมิ้นบ่อโคลน
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 9 พฤษภาคม 2562 18:35:36
28   โรงเรียนบ้านดอนบาก
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 8 พฤษภาคม 2562 13:18:56
29   โรงเรียนบ้านดอนหวาย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 7 พฤษภาคม 2562 13:56:07
30   บ้านหนองนาเจริญ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 7 พฤษภาคม 2562 12:47:07
31   โรงเรียนบ้านเชียงยืน(อุดรธานี)
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 5 พฤษภาคม 2562 13:14:10
32   โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 29 เมษายน 2562 10:14:34
33   อนุบาลหนองวัวซอ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 28 เมษายน 2562 10:21:04
34   โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 19 เมษายน 2562 15:30:52
35   โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 19 เมษายน 2562 12:54:17
36   โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 18 เมษายน 2562 12:25:13
37   เจซี.บ้านอินทร์แปลง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 20:28:52
38   บ้านสร้างแป้น
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 16:51:57
39   โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 09:56:01
40   บ้านนาส่อนโพนทัน
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 09:36:53
41   สุมเส้าวิทยา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 11 เมษายน 2562 23:32:47
42   โรงเรียนบ้านยางบึง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 27 ธันวาคม 2561 12:00:09
43   โรงเรียนบ้านตาด
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 19 ธันวาคม 2561 10:40:00
44   โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 11 ธันวาคม 2561 11:37:04
45   โรงเรียนบ้านนาทาม
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 6 ธันวาคม 2561 13:32:54
46   โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 4 ธันวาคม 2561 10:56:36
47   โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 3 ธันวาคม 2561 13:47:30
48   โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 3 ธันวาคม 2561 13:21:34
49   โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 8 สิงหาคม 2561 14:14:20
50   โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 7 สิงหาคม 2561 15:20:11


ทั้งหมด 226 รายการ 1 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th