ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านหนองสะโน
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 6 พฤษภาคม 2563 14:37:19
2   อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 17 สิงหาคม 2561 10:30:11
3   โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 3 มิถุนายน 2561 10:30:44
4   โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2560 10:10:19
5   โรงเรียนบ้านโคกค่าย
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 5 กันยายน 2559 09:15:47
6   โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 25 สิงหาคม 2559 14:04:33
7   โรงเรียนบ้านนาอุดม
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 14 มิถุนายน 2559 12:58:16
8   โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 9 มิถุนายน 2559 14:32:19
9   โรงเรียนบ้านคำโพน
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 9 มิถุนายน 2559 14:03:59
10   โรงเรียนนาเวียง(วรพจนานุสรณ์)
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 3 มิถุนายน 2559 19:07:07
11   โรงเรียนบ้านไร่ขี
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 16 กันยายน 2558 09:43:13
12   โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 กันยายน 2558 12:47:46
13   โรงเรียนบ้านนาหมอม้า
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 กันยายน 2558 09:45:13
14   โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 กันยายน 2558 09:36:33
15   โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 14 กันยายน 2558 15:39:06
16   โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 14 กันยายน 2558 15:00:42
17   โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 14 กันยายน 2558 13:48:48
18   โรงเรียนบ้านคำเจริญ
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 14 กันยายน 2558 10:28:09
19   โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 13 กันยายน 2558 14:33:19
20   โรงเรียนบ้านโคกเลาะ
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 13 กันยายน 2558 06:16:08
21   โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 20:03:30
22   โรงเรียนบ้านโพนเมือง
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 18:51:50
23   โรงเรียนบ้านนาคำ
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 15:33:32
24   โรงเรียนบ้านก่อนาดี
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:37:58
25   โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:02:14
26   โรงเรียนบ้านบก
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 11 มิถุนายน 2558 16:24:01
27   โรงเรียนบ้านแยหนองแคน
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 11 มิถุนายน 2558 14:09:43
28   โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 19 สิงหาคม 2557 15:02:59
29   โรงเรียนบ้านเวียงหลวง
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 มิถุนายน 2557 15:55:48
30   โรงเรียนบ้านห้วยทม
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 13 มิถุนายน 2557 15:27:50
31   โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 13 มิถุนายน 2557 09:33:09
32   โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 9 มิถุนายน 2557 12:00:48
33   โรงเรียนนาผือโคกกอก
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 6 กันยายน 2556 14:21:44
34   โรงเรียนบ้านโนนแคน
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 25 มิถุนายน 2556 12:20:47
35   โรงเรียนบ้านนาป่าแซง
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 24 มิถุนายน 2556 09:22:38
36   โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 14 มิถุนายน 2556 14:32:32
37   โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 14 มิถุนายน 2556 10:46:47
38   โรงเรียนสามแยกชภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 14 มิถุนายน 2556 10:16:57
39   โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์2)
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 13 มิถุนายน 2556 14:40:49
40   โรงเรียนบ้านน้ำท่วม
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 12 มิถุนายน 2556 15:47:03
41   บ้านบุ่งเขียว
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 12 มิถุนายน 2556 14:21:11
42   โรงเรียนบ้านโพนขวาว
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 12 มิถุนายน 2556 13:44:45
43   โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 11 มิถุนายน 2556 08:34:11
44   โรงเรียนบ้านคำย่านาง
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 7 มิถุนายน 2556 19:07:35
45   โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 4 มิถุนายน 2556 09:30:17
46   โรงเรียนบ้านจานลาน
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 3 มิถุนายน 2556 20:22:41
47   โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร)
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 6 เมษายน 2556 16:26:43
48   โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 30 มีนาคม 2556 21:54:25
49   โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 29 มีนาคม 2556 11:32:22
50   โรงเรียนบ้านหนองไฮ
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 28 มีนาคม 2556 14:45:43


ทั้งหมด 107 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th