ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านหนองมะเกลือ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 23 สิงหาคม 2562 13:46:51
2   โรงเรียนวัดเต่าทอง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 18 สิงหาคม 2558 13:47:05
3   โรงเรียนวัดศรีเมือง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 10 มิถุนายน 2557 12:37:15
4   โรงเรียนวัดยางเอน
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 9 มิถุนายน 2557 12:53:02
5   โรงเรียนวัดสงฆาราม
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 3 มิถุนายน 2557 08:57:20
6   โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 2 มิถุนายน 2557 14:00:51
7   โรงเรียนบ้านหนองตลับ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 16 ตุลาคม 2556 12:06:06
8   โรงเรียนบ้านลานกระบือ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:19:17
9   โรงเรียนบ้านวังหิน
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:16:52
10   โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:14:13
11   โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:10:59
12   โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:08:08
13   โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:05:32
14   โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:02:38
15   โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:59:52
16   โรงเรียนบ้านด่าน
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:57:04
17   โรงเรียนบ้านวังไทร
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:53:33
18   โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:50:20
19   โรงเรียนบ้านนากาหลง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:47:31
20   โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:44:33
21   โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:41:36
22   โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:36:57
23   โรงเรียนบ้านยางเมือง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:34:02
24   โรงเรียนบ้านลำคลองยาง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:30:50
25   โรงเรียนวัดหนองกก
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:17:48
26   โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:14:34
27   โรงเรียนบ้านเนินประดู่
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:11:34
28   โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:59:29
29   โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:56:20
30   โรงเรียนวัดดงยาง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:52:51
31   โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:49:40
32   โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:46:13
33   โรงเรียนวัดเสาหิน
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:42:58
34   โรงเรียนวัดคุ้งยาง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:36:50
35   โรงเรียนวัดปรักรัก
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:33:41
36   โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:27:33
37   โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:16:24
38   โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:12:57
39   โรงเรียนวัดปากพระ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 13:49:30
40   โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 13:45:52
41   โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 13:39:44
42   โรงเรียนบ้านหนองจัง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 12:54:35
43   โรงเรียนวัดหางตลาด
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 12:21:46
44   โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 11:31:30
45   โรงเรียนวัดท่าฉนวน
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 09:34:46
46   โรงเรียนบ้านหนองตม
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 08:04:09
47   โรงเรียนบ้านนาสระลอย
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 20:04:13
48   โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 19:36:42
49   โรงเรียนบ้านปากคลอง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 18:26:01
50   โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 18:14:55


ทั้งหมด 118 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th