ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒)
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 15 พฤศจิกายน 2563 22:15:22
2   โรงเรียนวัดเขาแก้ว
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 14 กันยายน 2563 20:34:05
3   โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 10 กันยายน 2563 15:40:57
4   โรงเรียนบ้านดอนสน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 พฤษภาคม 2563 12:55:43
5   โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์(สุราษฎร์ธานี)
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 เมษายน 2563 10:33:07
6   โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 8 กันยายน 2562 12:35:55
7   โรงเรียนวัดคีรีวงการาม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 5 กันยายน 2562 09:53:08
8   โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 กันยายน 2562 21:43:10
9   บ้านบ่อน้ำร้อน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 กันยายน 2562 07:55:33
10   โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 14 มิถุนายน 2562 12:23:02
11   โรงเรียนวัดชลคราม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 11 มิถุนายน 2562 10:45:37
12   โรงเรียนบ้านศรีธนู
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 29 พฤษภาคม 2562 11:30:16
13   โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2562 17:39:10
14   โรงเรียนวัดสันติวราราม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2562 10:37:04
15   โรงเรียนบ้านน้ำฉา
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 17 พฤษภาคม 2562 11:05:53
16   โรงเรียนวัดนอก
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 11 เมษายน 2562 13:30:39
17   โรงเรียนบ้านแหลมหอย
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 สิงหาคม 2561 13:30:52
18   โรงเรียนวัดบุญบันเทิง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 สิงหาคม 2561 08:04:27
19   โรงเรียนบ้านท้องนายปาน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 18 พฤษภาคม 2561 11:50:10
20   โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 พฤษภาคม 2561 12:39:43
21   โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 19 กันยายน 2560 10:06:55
22   โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 13 มิถุนายน 2560 11:13:04
23   โรงเรียนวัดอุทยาราม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 11 มิถุนายน 2560 19:11:30
24   โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 7 มิถุนายน 2560 20:42:09
25   โรงเรียนบ้านเกาะเต่า
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 มิถุนายน 2559 10:33:18
26   โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 มิถุนายน 2559 13:30:29
27   โรงเรียนวัดลางใหม(มิตรภาพที่24)
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 มิถุนายน 2559 12:43:45
28   โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 มิถุนายน 2559 12:42:16
29   โรงเรียนวัดนทีคมเขต
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 มิถุนายน 2559 11:37:13
30   โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 มิถุนายน 2559 10:29:24
31   โรงเรียนบ้านทับท้อน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 มิถุนายน 2559 10:11:15
32   โรงเรียนวัดกลาง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 มิถุนายน 2559 09:49:12
33   โรงเรียนบ้านคลองสระ
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 มิถุนายน 2559 09:43:18
34   โรงเรียนวัดเขานางเภา
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 มิถุนายน 2559 09:43:17
35   โรงเรียนบ้านซอย ๒
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 มิถุนายน 2559 09:30:34
36   โรงเรียนบ้านแม่โมกข์
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 มิถุนายน 2559 09:15:37
37   โรงเรียนวัดสมัยคงคา
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 มิถุนายน 2559 09:13:31
38   โรงเรียนบ้านปากดอนสัก
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 มิถุนายน 2559 09:06:25
39   โรงเรียนวัดคีรีวง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 มิถุนายน 2559 09:01:24
40   โรงเรียนวัดดอนยาง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 มิถุนายน 2559 07:47:26
41   โรงเรียนวัดกงตาก
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2559 12:30:08
42   โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 25 พฤษภาคม 2559 15:05:12
43   โรงเรียนวัดประเดิม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 12:38:36
44   โรงเรียนวัดพุฒ
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 09:28:09
45   โรงเรียนชุมชนบ้านใต้
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 12 มิถุนายน 2558 13:57:55
46   โรงเรียนวัดคงคาล้อม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 12 มิถุนายน 2558 10:16:07
47   โรงเรียนวัดนิกรประสาท
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 10 มิถุนายน 2558 11:09:09
48   โรงเรียนบ้านบ่อผุด
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 9 มิถุนายน 2558 12:04:47
49   โรงเรียนบ้านควนราชา
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 8 มิถุนายน 2558 13:58:44
50   โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 8 มิถุนายน 2558 09:11:49


ทั้งหมด 110 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th