ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 8 สิงหาคม 2556 11:25:39
2   โรงเรียนวัดเตย
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 31 พฤษภาคม 2556 14:22:28
3   โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 28 พฤษภาคม 2556 08:44:14
4   โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 30 มีนาคม 2555 10:26:05
5   โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 29 มีนาคม 2555 10:31:14
6   โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 28 มีนาคม 2555 12:41:06
7   โรงเรียนวัดชันสูตร
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 27 มีนาคม 2555 22:59:37
8   โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 27 มีนาคม 2555 19:58:18
9   โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 27 มีนาคม 2555 12:46:37
10   โรงเรียนบ้านคูเมือง
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 27 มีนาคม 2555 10:13:33
11   โรงเรียนวัดระนาม
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 26 มีนาคม 2555 19:27:22
12   โรงเรียนวัดบางปูน
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 23 มีนาคม 2555 12:37:17
13   โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 14 มีนาคม 2555 09:27:37
14   โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 12 มีนาคม 2555 13:57:58
15   โรงเรียนวัดตะโกรวม
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 12 มีนาคม 2555 10:57:51
16   โรงเรียนวัดประสาท
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 9 มีนาคม 2555 15:15:25
17   โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 9 มีนาคม 2555 14:25:34
18   โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 9 มีนาคม 2555 10:22:54
19   โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 9 มีนาคม 2555 10:04:13
20   โรงเรียนชุมชนวัดตราชู
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 9 มีนาคม 2555 09:32:01
21   โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 8 มีนาคม 2555 11:30:16
22   โรงเรียนบ้านทุุ่งกลับ
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 6 มีนาคม 2555 10:34:25
23   โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 6 มีนาคม 2555 08:48:37
24   โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 5 มีนาคม 2555 14:41:17
25   โรงเรียนวัดยาง
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 5 มีนาคม 2555 13:00:01
26   โรงเรียนวัดน้อย
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 5 มีนาคม 2555 10:43:50
27   โรงเรียนวัดทอง
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 1 มีนาคม 2555 23:21:10
28   โรงเรียนอนุบาลบางระจัน
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 1 มีนาคม 2555 10:04:00
29   โรงเรียนวัดโบสถ์(อำเภอท่าช้าง)
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 29 กุมภาพันธ์ 2555 12:37:31
30   โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 29 กุมภาพันธ์ 2555 09:12:50
31   โรงเรียนวัดพรหมสาคร
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 28 กุมภาพันธ์ 2555 15:12:31
32   โรงเรียนวัดกลาง
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 28 กุมภาพันธ์ 2555 15:10:49
33   โรงเรียนวัดบ้านกลับ
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 28 กุมภาพันธ์ 2555 14:37:02
34   โรงเรียนวัดโสภา
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 28 กุมภาพันธ์ 2555 14:18:03
35   โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 28 กุมภาพันธ์ 2555 12:21:47
36   โรงเรียนวัดวิหารขาว
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 28 กุมภาพันธ์ 2555 10:38:18
37   โรงเรียนวัดหลวง
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 28 กุมภาพันธ์ 2555 10:35:49
38   โรงเรียนวัดเก้าชั่ง
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 28 กุมภาพันธ์ 2555 10:17:11
39   โรงเรียนวัดโพธิ์หอม
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 27 กุมภาพันธ์ 2555 13:08:47
40   โรงเรียนวัดพิกุลทอง
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 27 กุมภาพันธ์ 2555 10:41:26
41   โรงเรียนวัดท่าอิฐ
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 27 กุมภาพันธ์ 2555 09:22:22
42   โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 25 กุมภาพันธ์ 2555 13:32:04
43   โรงเรียนวัดวังกะจับ
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 24 กุมภาพันธ์ 2555 13:34:30
44   โรงเรียนวัดเชียงราก
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 24 กุมภาพันธ์ 2555 11:57:08
45   โรงเรียนค่ายบางระจัน
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 24 กุมภาพันธ์ 2555 11:23:22
46   โรงเรียนวัดการ้อง
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 24 กุมภาพันธ์ 2555 10:51:32
47   โรงเรียนประศุก
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 24 กุมภาพันธ์ 2555 10:44:28
48   โรงเรียนวัดเสือข้าม
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 24 กุมภาพันธ์ 2555 09:25:12
49   โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 23 กุมภาพันธ์ 2555 14:45:58
50   โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 23 กุมภาพันธ์ 2555 14:44:58


ทั้งหมด 94 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th