ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 6 มิถุนายน 2559 21:56:37
2   โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 8 มิถุนายน 2559 14:09:16
3   โรงเรียนบ้านคลองทราย
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 13 กันยายน 2558 08:17:01
4   โรงเรียนบ้านลุงพลู
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 26 พฤษภาคม 2558 22:05:24
5   โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 1 สิงหาคม 2557 14:13:11
6   โรงเรียนบ้านหนองเตียน
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 15 มิถุนายน 2557 16:39:27
7   โรงเรียนบ้านวังวน
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 15 มิถุนายน 2557 15:47:30
8   โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 15 มิถุนายน 2557 11:04:46
9   โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด)
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 14 มิถุนายน 2557 15:50:23
10   โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 14 มิถุนายน 2557 14:37:56
11   โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 14 มิถุนายน 2557 12:05:41
12   โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 14 มิถุนายน 2557 11:15:34
13   โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 14 มิถุนายน 2557 10:16:14
14   โรงเรียนบ้านป่าระกำ
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 13 มิถุนายน 2557 16:01:10
15   โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 13 มิถุนายน 2557 15:41:14
16   โรงเรียนบ้านเขาข่า
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 13 มิถุนายน 2557 14:23:01
17   โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 13 มิถุนายน 2557 13:46:55
18   โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 13 มิถุนายน 2557 13:43:21
19   โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 13 มิถุนายน 2557 11:27:34
20   โรงเรียนบ้านท่าตาสี
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 12 มิถุนายน 2557 19:45:04
21   โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 11 มิถุนายน 2557 08:44:36
22   โรงเรียนวัดเกศแก้ว
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 10 มิถุนายน 2557 10:07:37
23   โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 10 มิถุนายน 2557 09:20:49
24   โรงเรียนบ้านชุมทอง
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 29 พฤษภาคม 2557 12:42:41
25   โรงเรียนบ้านท่ากะบาก
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 6 มิถุนายน 2556 15:40:31
26   โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 28 พฤษภาคม 2556 15:25:15
27   โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 22 พฤษภาคม 2556 08:15:05
28   โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 20 พฤษภาคม 2556 14:20:15
29   โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 16 พฤษภาคม 2556 13:28:36
30   โรงเรียนบ้านคลองนางาม
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 12 พฤษภาคม 2556 20:43:43
31   โรงเรียนบ้านวังปืน
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 9 พฤษภาคม 2556 15:30:15
32   โรงเรียนบ้านไทรทอง
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 8 พฤษภาคม 2556 11:04:20
33   โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 7 พฤษภาคม 2556 12:12:04
34   โรงเรียนทับทิมสยาม05
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 2 พฤษภาคม 2556 15:35:33
35   โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 25 เมษายน 2556 14:59:46
36   โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 18 เมษายน 2556 19:24:59
37   โรงเรียนบ้านแก้ง
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 12 เมษายน 2556 11:38:35
38   โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง)
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 11 เมษายน 2556 11:09:53
39   บ้านคลองสำอางค์
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 10 เมษายน 2556 09:49:15
40   โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 9 เมษายน 2556 14:17:20
41   โรงเรียนบ้านท่าเกษม
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 9 เมษายน 2556 09:17:16
42   โรงเรียนบ้านทัพหลวง(วังน้ำเย็น)
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 8 เมษายน 2556 15:16:54
43   โรงเรียนบ้านวังแดง
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 8 เมษายน 2556 10:32:03
44   โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 6 เมษายน 2556 11:32:10
45   โรงเรียนบ้านหนองแก
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 6 เมษายน 2556 00:08:36
46   โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 5 เมษายน 2556 21:40:47
47   โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 5 เมษายน 2556 17:15:18
48   โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 5 เมษายน 2556 16:44:58
49   โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 18 กุมภาพันธ์ 2556 11:57:55
50   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 11 กุมภาพันธ์ 2556 13:32:50


ทั้งหมด 145 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th