ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์68)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 7 มกราคม 2564 13:42:26
2   โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2562 10:12:15
3   โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 27 พฤษภาคม 2562 08:03:04
4   โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 11 พฤษภาคม 2562 12:11:29
5   โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2559 09:56:44
6   โรงเรียนบ้านเขาพลัด
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2559 09:09:52
7   โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2559 08:28:11
8   โรงเรียนวัดหนองบัว
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 4 มิถุนายน 2559 22:02:21
9   โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 11:03:25
10   โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 19 พฤษภาคม 2559 15:23:19
11   โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 19 พฤษภาคม 2559 12:37:10
12   โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 19 พฤษภาคม 2559 11:25:56
13   โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 18 พฤษภาคม 2559 14:28:23
14   โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 10 พฤษภาคม 2559 14:03:53
15   โรงเรียนวัดแพะโคก
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 10 พฤษภาคม 2559 11:35:11
16   โรงเรียนวัดเขาดิน
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 16 สิงหาคม 2557 13:35:26
17   โรงเรียนวัดสารภี
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 27 มิถุนายน 2556 13:48:31
18   โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2555 11:02:33
19   โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 15 มกราคม 2555 23:17:55
20   โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 12 มกราคม 2555 04:43:06
21   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 9 มกราคม 2555 09:20:25
22   โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 5 มกราคม 2555 16:53:23
23   โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 5 มกราคม 2555 13:03:22
24   โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 11:05:03
25   โรงเรียนบ้านหนองกะเบา
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 27 ธันวาคม 2554 17:34:06
26   โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 27 ธันวาคม 2554 15:07:50
27   โรงเรียนวัดบ้านใหม่
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 27 ธันวาคม 2554 12:34:55
28   โรงเรียนวัดป่าคา
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 27 ธันวาคม 2554 12:20:03
29   โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 27 ธันวาคม 2554 11:15:06
30   โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 26 ธันวาคม 2554 09:19:28
31   โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 24 ธันวาคม 2554 12:00:22
32   โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 15:30:26
33   โรงเรียนวัดโคกเสลา
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:59:05
34   โรงเรียนวัดหนองกีบม้า
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:05:40
35   โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:46:33
36   โรงเรียนวัดสร่างโศก ฯ
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:20:28


ทั้งหมด 36 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th