ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มิถุนายน 2560 20:06:09
2   โรงเรียนวัดนางสาว ( ถาวรราษฎร์บำรุง )
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 29 มีนาคม 2556 09:57:10
3   โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุง (ไสวราษฏร์อุปถัมภ์)
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 1 กันยายน 2557 08:50:49
4   โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 14 สิงหาคม 2557 13:58:15
5   โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง)
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 สิงหาคม 2556 10:23:04
6   โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 22 สิงหาคม 2556 12:54:38
7   โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์ อุ่นสุวรรณ)
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 21 สิงหาคม 2556 13:03:06
8   โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 20 สิงหาคม 2556 09:52:47
9   โรงเรียนวัดน่วมกานนท์
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 20 พฤษภาคม 2556 13:34:54
10   โรงเรียนเทพนรรัตน์
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 17 พฤษภาคม 2556 15:58:53
11   โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 17 พฤษภาคม 2556 15:14:01
12   โรงเรียนวัดกาหลง(พึ่งสุนทรอุทิศ)
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 10 พฤษภาคม 2556 14:08:35
13   โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 18 เมษายน 2556 11:22:06
14   โรงเรียนวัดวิสุทธาราม
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 17 เมษายน 2556 11:06:09
15   โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 17 เมษายน 2556 10:55:48
16   โรงเรียนวัดธรรมโชติ
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 11 เมษายน 2556 12:02:54
17   โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 3 เมษายน 2556 16:04:07
18   โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 3 เมษายน 2556 09:42:56
19   โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 1 เมษายน 2556 12:42:22
20   โรงเรียนวัดชัยมงคล
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 31 มีนาคม 2556 20:41:13
21   โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 31 มีนาคม 2556 13:23:43
22   โรงเรียนบ้านคลองตัน
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 31 มีนาคม 2556 08:12:28
23   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ (วัดใหม่ราษฏร์นุกูล)
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 29 มีนาคม 2556 21:26:31
24   โรงเรียนบ้านโคก
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 29 มีนาคม 2556 20:20:06
25   โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 29 มีนาคม 2556 20:14:08
26   โรงเรียนบ้านโรงเข้
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 29 มีนาคม 2556 16:29:51
27   โรงเรียนวัดหนองบัว
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 29 มีนาคม 2556 15:55:16
28   โรงเรียนวัดนาขวาง
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 29 มีนาคม 2556 12:39:27
29   โรงเรียนบ้านสันดาบ
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 29 มีนาคม 2556 12:13:37
30   โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 29 มีนาคม 2556 11:33:12
31   โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์)
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 29 มีนาคม 2556 11:28:15
32   โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 29 มีนาคม 2556 11:18:10
33   โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร)
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 29 มีนาคม 2556 11:07:32
34   โรงเรียนวัดบางกระเจ้า
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 29 มีนาคม 2556 08:17:04
35   โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มีนาคม 2556 17:11:03
36   โรงเรียนบ้านวังจรเข้
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มีนาคม 2556 14:32:30
37   โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มีนาคม 2556 14:08:48
38   โรงเรียนบ้านรางสายบัว
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มีนาคม 2556 12:58:38
39   โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มีนาคม 2556 11:54:34
40   โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มีนาคม 2556 11:43:37
41   โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มีนาคม 2556 11:33:37
42   โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มีนาคม 2556 11:31:09
43   โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มีนาคม 2556 11:08:55
44   โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มีนาคม 2556 09:51:43
45   โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มีนาคม 2556 09:49:52
46   โรงเรียนทำนบแพ้ว
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มีนาคม 2556 09:37:30
47   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 27 มีนาคม 2556 16:22:39
48   โรงเรียนบ้านคลองแค
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 27 มีนาคม 2556 16:09:32
49   โรงเรียนวัดหนองนกไข่
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 27 มีนาคม 2556 14:41:31
50   โรงเรียนวัดท่าเสา
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 27 มีนาคม 2556 14:19:55


ทั้งหมด 102 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th