ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวมิลจันทร์)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 14 สิงหาคม 2563 13:17:35
2   ศาลจ้าวอาม้า
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 16 มิถุนายน 2563 21:25:14
3   โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 15 มิถุนายน 2559 17:10:22
4   โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 8 มิถุนายน 2559 12:31:24
5   โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 31 พฤษภาคม 2559 14:11:10
6   โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 17 พฤษภาคม 2559 15:28:58
7   โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 16 พฤษภาคม 2559 13:33:45
8   โรงเรียนวัดคลองโคน
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 14 สิงหาคม 2557 20:14:31
9   โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 18 มิถุนายน 2556 08:41:44
10   โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 14 มิถุนายน 2556 10:10:15
11   โรงเรียนวัดบางเเคกลาง (ไพลประชานุกูล)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 14 มิถุนายน 2556 09:32:53
12   โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 13 มิถุนายน 2556 16:12:44
13   โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 13 มิถุนายน 2556 14:57:23
14   โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 13 มิถุนายน 2556 12:01:49
15   โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 15 กุมภาพันธ์ 2556 20:39:38
16   โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 26 มกราคม 2555 13:27:55
17   โรงเรียนวัดดาวโด่ง
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 25 มกราคม 2555 11:05:18
18   โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 23 มกราคม 2555 10:08:01
19   โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 20 มกราคม 2555 10:03:27
20   โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 19 มกราคม 2555 15:35:58
21   โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 19 มกราคม 2555 14:58:03
22   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 19 มกราคม 2555 10:51:07
23   โรงเรียนบ้านลาดใหญ่
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 19 มกราคม 2555 10:09:12
24   โรงเรียนวรภูมิ (วรไวทยาวาส)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 19 มกราคม 2555 08:43:40
25   โรงเรียนบ้านเขตเมือง
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 18 มกราคม 2555 13:51:06
26   โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 17 มกราคม 2555 14:33:17
27   โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 17 มกราคม 2555 13:57:21
28   โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 17 มกราคม 2555 12:54:40
29   โรงเรียนบ้านต้นลำแพน
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 17 มกราคม 2555 12:13:14
30   โรงเรียนวัดโคกเกตุ
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 17 มกราคม 2555 12:05:56
31   ศาลแม่อากาศ (โรจน์มณี)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 17 มกราคม 2555 11:41:28
32   โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 17 มกราคม 2555 10:22:29
33   โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 17 มกราคม 2555 09:45:00
34   โรงเรียนวัดนางพิมพ์ (สมกิตติราษฎร์บำรุง)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 17 มกราคม 2555 09:34:03
35   วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:39:34
36   โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวืิทยาคาร)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 29 ธันวาคม 2554 13:12:11
37   โรงเรียนบ้านตะวันจาก
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 29 ธันวาคม 2554 09:22:32
38   โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 28 ธันวาคม 2554 14:54:21
39   โรงเรียนบ้านบางบ่อ
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 28 ธันวาคม 2554 13:54:36
40   โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 28 ธันวาคม 2554 10:20:49
41   โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 27 ธันวาคม 2554 15:56:47
42   โรงเรียนวัดบางคนทีใน (วามโกประชานุกูล)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 27 ธันวาคม 2554 14:57:59
43   โรงเรียนบ้านคลองบางกก
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 27 ธันวาคม 2554 10:09:14
44   โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 27 ธันวาคม 2554 09:32:30
45   โรงเรียนบ้านบางนางลี่ (กมลราษฎร์สามัคคี)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 27 ธันวาคม 2554 09:07:23
46   โรงเรียนวัดลาดเป้ง
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 27 ธันวาคม 2554 08:35:58
47   โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 27 ธันวาคม 2554 08:32:07
48   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา70
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 27 ธันวาคม 2554 07:52:36
49   โรงเรียนวัดแก่นจันทน์
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 26 ธันวาคม 2554 22:34:45
50   โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 26 ธันวาคม 2554 16:27:14


ทั้งหมด 66 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th