ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 9 กันยายน 2563 13:59:52
2   โรงเรียนพิบูลประชาบาล
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 7 สิงหาคม 2562 09:15:08
3   โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 31 มกราคม 2555 09:06:33
4   โรงเรียนคลองสองพี่น้อง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 31 มกราคม 2555 08:04:08
5   โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 มกราคม 2555 13:27:16
6   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 มกราคม 2555 13:18:50
7   โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 มกราคม 2555 10:19:35
8   โรงเรียนวัดรวก
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 มกราคม 2555 09:26:50
9   โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 27 มกราคม 2555 10:01:25
10   โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์)
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 26 มกราคม 2555 10:58:31
11   โรงเรียนวัดบางนางเกรง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 26 มกราคม 2555 10:31:15
12   โรงเรียนวัดด่านสำโรง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 24 มกราคม 2555 14:06:07
13   โรงเรียนวัดครุนอก
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 24 มกราคม 2555 13:23:40
14   โรงเรียนวัดสุขกร
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 24 มกราคม 2555 12:02:04
15   โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 23 มกราคม 2555 15:54:26
16   โรงเรียนวัดบางด้วน
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 23 มกราคม 2555 11:38:45
17   โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 23 มกราคม 2555 11:22:32
18   โรงเรียนวัดแค
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 23 มกราคม 2555 09:33:15
19   โรงเรียนคลองบางปิ้ง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 23 มกราคม 2555 09:16:25
20   โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 23 มกราคม 2555 08:50:14
21   โรงเรียนวัดคลองมอญ(บัญญัติราษฎร์บำรุง)
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 20 มกราคม 2555 16:17:12
22   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 20 มกราคม 2555 14:01:35
23   โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 19 มกราคม 2555 11:32:53
24   โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 17 มกราคม 2555 15:04:43
25   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 11 มกราคม 2555 10:20:33
26   โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 10 มกราคม 2555 12:44:21
27   โรงเรียนวัดแพรกษา
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 9 มกราคม 2555 18:09:55
28   โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลิ่นอยู่อุปถัมภ์)
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 9 มกราคม 2555 08:39:20
29   โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 6 มกราคม 2555 15:04:51
30   โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 6 มกราคม 2555 14:07:51
31   โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 6 มกราคม 2555 11:29:46
32   โรงเรียนวัดคันลัด
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 5 มกราคม 2555 16:08:53
33   โรงเรียนบ้านคลองหลวง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 5 มกราคม 2555 15:57:41
34   โรงเรียนวัดศรีคงคาราม
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 5 มกราคม 2555 10:20:51
35   โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 3 มกราคม 2555 20:59:55
36   โรงเรียนคลองใหม่
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:01:00
37   โรงเรียน พิบูลประชาบาล
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:54:22
38   โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:40:56
39   โรงเรียนบ้านบางจาก
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:16:15
40   โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 29 ธันวาคม 2554 14:46:00
41   โรงเรียนวัดสวนส้ม
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 29 ธันวาคม 2554 10:46:45
42   โรงเรียนวัดบางโปรง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 28 ธันวาคม 2554 09:42:39
43   โรงเรียนวัดกองแก้ว (ผาดกาบแก้ว)
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 27 ธันวาคม 2554 16:08:56
44   โรงเรียนวัดคลองเก้า
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 27 ธันวาคม 2554 13:52:23
45   โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 27 ธันวาคม 2554 13:36:56
46   โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 27 ธันวาคม 2554 12:34:41
47   โรงเรียนวัดมหาวงษ์
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 27 ธันวาคม 2554 11:03:17
48   โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 26 ธันวาคม 2554 16:55:34
49   โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 26 ธันวาคม 2554 15:54:18
50   โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 26 ธันวาคม 2554 15:46:44


ทั้งหมด 74 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th