ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 พฤศจิกายน 2563 15:24:28
2   โรงเรียนบ้านแวด
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 พฤศจิกายน 2563 12:21:49
3   โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 14 กันยายน 2562 21:07:28
4   บ้านยางชุมใหญ่
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 13 กันยายน 2562 13:41:26
5   บ้านนาม่องนาเมือง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 30 กรกฎาคม 2562 15:41:53
6   โรงเรียนบ้านหนองสวง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 มิถุนายน 2561 05:49:39
7   โรงเรียนบ้านหนองไฮ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 17 กันยายน 2560 20:26:14
8   โรงเรียนบ้านหนองออ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 17 กันยายน 2560 19:46:26
9   โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 30 มิถุนายน 2560 09:49:44
10   โรงเรียนบ้านคูบ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 29 มิถุนายน 2560 16:24:45
11   โรงเรียนบ้านโนนงาม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:39:38
12   โรงเรียนบ้านเจี่ย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 19 มิถุนายน 2560 10:17:58
13   โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 มิถุนายน 2560 14:57:24
14   โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 14 มิถุนายน 2560 11:00:00
15   โรงเรียนบ้านหัวเหล่า
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 10 มิถุนายน 2560 18:00:29
16   โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 5 มิถุนายน 2560 10:39:33
17   โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 2 มิถุนายน 2560 10:58:04
18   โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 7 กันยายน 2559 10:31:19
19   โรงเรียนบ้านคูเมือง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 2 กันยายน 2559 13:15:13
20   โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 25 สิงหาคม 2559 11:25:21
21   โรงเรียนบ้านดอนกลาง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 สิงหาคม 2559 16:29:28
22   โรงเรียนบ้านกระถุน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 สิงหาคม 2559 15:45:45
23   โรงเรียนบ้านหนองบาง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 มิถุนายน 2559 15:22:12
24   โรงเรียนบ้านทุ่งพาย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 มิถุนายน 2559 12:21:33
25   โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 มิถุนายน 2559 09:56:22
26   โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 14 มิถุนายน 2559 13:08:44
27   โรงเรียนบ้านจานหนองคู
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 14 มิถุนายน 2559 12:18:06
28   โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 14 มิถุนายน 2559 11:59:48
29   โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 14 มิถุนายน 2559 11:51:29
30   โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 14 มิถุนายน 2559 11:32:16
31   โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 8 มิถุนายน 2559 16:06:41
32   โรงเรียนชุมชนหนองสังข์.
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 26 พฤษภาคม 2559 14:12:47
33   โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียนù
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 23 พฤษภาคม 2559 14:20:17
34   โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 19 พฤษภาคม 2559 13:15:54
35   โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 20:05:41
36   โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 19:45:16
37   โรงเรียนบ้านอีต้อม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 15:25:15
38   โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 15:04:02
39   โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 14:26:42
40   โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 13:56:21
41   โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 13:47:10
42   โรงเรียนบ้านเปือย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 10:17:54
43   โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 09:52:24
44   โรงเรียนบ้านหนองค้า
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 14 กันยายน 2558 09:32:15
45   โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 11 กันยายน 2558 14:50:34
46   โรงเรียนบ้านโพนแดง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 9 กันยายน 2558 10:04:21
47   โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 สิงหาคม 2558 22:27:47
48   โรงเรียนบ้านยางเครือ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 18 สิงหาคม 2558 09:47:07
49   โรงเรียน[บ้านกะวัน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 13 สิงหาคม 2558 10:51:55
50   โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 3 ตุลาคม 2556 21:05:47


ทั้งหมด 120 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th