ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 30 สิงหาคม 2556 13:30:09
2   โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 30 สิงหาคม 2556 11:01:12
3   โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 30 สิงหาคม 2556 10:47:41
4   โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 30 สิงหาคม 2556 09:44:47
5   โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยเหี้ยะ
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 29 สิงหาคม 2556 15:05:46
6   โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 29 สิงหาคม 2556 14:47:46
7   โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 14 สิงหาคม 2556 15:20:05
8   โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 14 สิงหาคม 2556 13:49:17
9   โรงเรียนวัดบ้านก้อง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 14 สิงหาคม 2556 13:17:00
10   โรงเรียนวัดบ้านเหล่า
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 14 สิงหาคม 2556 10:41:45
11   โรงเรียนบ้านน้ำย้อย
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 13 สิงหาคม 2556 21:09:45
12   โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 13 สิงหาคม 2556 19:52:57
13   โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง-วัดศรีดอนตัน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 13 สิงหาคม 2556 12:03:08
14   โรงเรียนบ้านหนองยางไคล
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 13 สิงหาคม 2556 10:18:47
15   โรงเรียนบ้านจำบอน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 13 สิงหาคม 2556 10:01:57
16   โรงเรียนบ้านศรีป้าน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 13 สิงหาคม 2556 10:01:03
17   โรงเรียนวัดทุ่งยาว
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 13 สิงหาคม 2556 09:23:09
18   โรงเรียนบ้านศรีย้อย
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 13 สิงหาคม 2556 09:08:36
19   โรงเรียนบ้านหนองบัว
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 12 สิงหาคม 2556 22:38:36
20   โรงเรียนบ้านทาป่าเปา
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 9 สิงหาคม 2556 20:38:13
21   โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 9 สิงหาคม 2556 12:03:31
22   โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 8 สิงหาคม 2556 20:46:20
23   โรงเรียนวัดเหมืองง่า
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 8 สิงหาคม 2556 14:33:06
24   โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง
เชียงใหม่
สพป.ลำพูน เขต1 8 สิงหาคม 2556 13:40:25
25   โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 8 สิงหาคม 2556 13:36:21
26   โรงเรียนบ้านหนองเงือก
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 8 สิงหาคม 2556 13:14:34
27   โรงเรียนวัดป่าสัก
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 8 สิงหาคม 2556 12:49:29
28   โรงเรียนตำบลริมปิง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 8 สิงหาคม 2556 12:23:30
29   โรงเรียนบ้านดอยคำ
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 8 สิงหาคม 2556 11:22:58
30   โรงเรียนวัดสันป่าสัก
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 8 สิงหาคม 2556 10:54:46
31   โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 8 สิงหาคม 2556 10:15:18
32   โรงเรียนวัดหนองสมณะ
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 8 สิงหาคม 2556 09:27:02
33   โรงเรียนวัดหนองซิว
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 7 สิงหาคม 2556 10:50:52
34   โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 5 สิงหาคม 2556 10:56:46
35   โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 5 สิงหาคม 2556 10:48:59
36   โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 30 มิถุนายน 2556 15:20:52
37   โรงเรียนบ้านดอนตอง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 30 มิถุนายน 2556 13:04:13
38   โรงเรียนบ้านทาปลาดุก
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 30 มิถุนายน 2556 10:12:22
39   โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 29 มิถุนายน 2556 22:20:18
40   โรงเรียนวัดบ้านดอน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 28 มิถุนายน 2556 15:50:40
41   โรงเรียนบ้านดงสารภี
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 28 มิถุนายน 2556 15:08:51
42   โรงเรียนเชตวันหนองหมู
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 28 มิถุนายน 2556 14:19:38
43   โรงเรียนวัดศรีบังวัน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 28 มิถุนายน 2556 14:17:43
44   โรงเรียนวัดหนองหล่ม
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 28 มิถุนายน 2556 11:36:52
45   โรงเรียนบ้านแม่เมย
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 28 มิถุนายน 2556 09:45:04
46   โรงเรียนบ้านหนองดู่
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 27 มิถุนายน 2556 23:12:55
47   โรงเรียนวัดน้ำพุ
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 27 มิถุนายน 2556 14:56:37
48   โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 27 มิถุนายน 2556 14:18:13
49   โรงเรียนวัดบ้านม้า
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 27 มิถุนายน 2556 14:14:50
50   โรงเรียนวัดสันทราย
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 27 มิถุนายน 2556 14:08:27


ทั้งหมด 93 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th