ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านปันง้าว
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 6 มิถุนายน 2561 09:49:23
2   โรงเรียนวัดหัวฝาย
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 28 มิถุนายน 2560 13:23:55
3   โรงเรียนชุมชนบ้านแหง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 12 พฤษภาคม 2560 10:03:41
4   โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 11 พฤษภาคม 2560 20:29:49
5   โรงเรียนบ้านปงสนุก
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 6 กันยายน 2559 10:18:39
6   โรงเรียนบ้านใหม่
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 16 สิงหาคม 2559 15:47:20
7   โรงเรียนบ้านสบพลึง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 16 สิงหาคม 2559 15:32:28
8   โรงเรียนบ้านหลวงใต้
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 3 สิงหาคม 2559 13:45:17
9   โรงเรียนบ้านสัน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 3 สิงหาคม 2559 08:20:32
10   โรงเรียนบ้านหวด
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 8 มิถุนายน 2559 10:40:24
11   โรงเรียนวัดทุ่งโจ้
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 20 พฤษภาคม 2559 13:10:22
12   โรงเรียนวัดน้ำโท้ง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 10 พฤษภาคม 2559 07:39:02
13   โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย (ลำปาง)
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 7 พฤษภาคม 2559 15:20:44
14   โรงเรียนบ้านสำเภา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 4 พฤษภาคม 2559 13:03:01
15   โรงเรียนบ้านแม่กวัก
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 2 พฤษภาคม 2559 21:10:50
16   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 23:27:30
17   โรงเรียนวัดเสด็จ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 16:06:13
18   โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 15:37:24
19   โรงเรียนแม่แป้นวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 13:44:49
20   โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 12:32:33
21   โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 10:36:00
22   โรงเรียนวัดท่าสี
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 10:28:25
23   โรงเรียนบ้านบุญนาค
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 08:16:43
24   โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 14 กันยายน 2558 13:09:28
25   โรงเรียนพิชัยวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 26 สิงหาคม 2558 13:28:53
26   โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 24 สิงหาคม 2558 15:08:03
27   โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 21 สิงหาคม 2558 13:22:06
28   โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 18 สิงหาคม 2558 12:47:10
29   โรงเรียนบ้านสันทราย
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 14 สิงหาคม 2558 13:59:51
30   โรงเรียนบ้านยางอ้อย
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 14 สิงหาคม 2558 13:02:18
31   โรงเรียนบ้านทรายมูล (ลำปาง)
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 13 สิงหาคม 2558 13:09:24
32   โรงเรียนบ้านนาสัก
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 11 สิงหาคม 2558 14:15:55
33   โรงเรียนวัดค่ากลาง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 11 สิงหาคม 2558 11:30:55
34   โรงเรียนบ้านห้วยอูน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 15 มิถุนายน 2558 11:01:58
35   โรงเรียนวัดสบจาง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 14 มิถุนายน 2558 10:04:03
36   โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 12 มิถุนายน 2558 09:44:17
37   โรงเรียนบ้านปงวัง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 10 มิถุนายน 2558 10:29:45
38   โรงเรียนชุมชนบ้านทราย
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 8 มิถุนายน 2558 14:51:58
39   โรงเรียนบ้านแม่ส้าน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 4 มิถุนายน 2558 16:34:35
40   โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 4 มิถุนายน 2558 08:28:11
41   โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 3 มิถุนายน 2558 10:40:08
42   โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 2 มิถุนายน 2558 12:44:58
43   โรงเรียนบ้านทาน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 29 พฤษภาคม 2558 13:56:17
44   โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 28 สิงหาคม 2557 13:10:12
45   โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 5 มีนาคม 2556 15:54:31
46   โรงเรียนบ้านแม่อาง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 23 มกราคม 2555 11:07:28
47   โรงเรียนบ้านบ่อห้อ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 12 มกราคม 2555 09:48:21
48   โรงเรียนนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 10 มกราคม 2555 04:21:26
49   โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 4 มกราคม 2555 13:20:16
50   โรงเรียนบ้านกาศเมฆ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 4 มกราคม 2555 08:52:59


ทั้งหมด 92 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th