ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
101   โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 5 มกราคม 2555 20:08:43
102   โรงเรียนวัดหนองกระเบียน
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 5 มกราคม 2555 19:08:46
103   โรงเรียนวัดโบสถ์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 5 มกราคม 2555 15:32:06
104   โรงเรียนวัดสิงห์ทอง “บุญมีปนะชานุเคราะห์”
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 5 มกราคม 2555 14:19:13
105   โรงเรียนบ้านท่าม่วง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 5 มกราคม 2555 13:03:30
106   โรงเรียนวัดบ่อเงิน
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 5 มกราคม 2555 12:40:41
107   โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 5 มกราคม 2555 10:44:39
108   โรงเรียนวัดคลองเม่า
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 5 มกราคม 2555 10:07:12
109   โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 5 มกราคม 2555 10:04:00
110   โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 5 มกราคม 2555 09:33:37
111   โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 5 มกราคม 2555 09:32:12
112   โรงเรียนวัดมุจลินท์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 15:25:45
113   โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 14:20:41
114   โรงเรียนวัดท่าแค
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 14:07:36
115   โรงเรียนวัดดงสวอง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 13:41:53
116   โรงเรียนซอยพิเศษ สาย ๔ ซ้าย
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 13:38:56
117   โรงเรียนวัดถนนแค
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 13:33:45
118   Wat Nong Khu School
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 13:12:13
119   โรงเรียนวัดหนองพิมาน
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 13:01:45
120   โรงเรียนวัดเขาวงกฏ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 11:41:06
121   โรงเรียนวัดตองปุ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 09:12:57
122   โรงเรียนวัดบ้านดาบ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 08:57:37
123   โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 3 มกราคม 2555 21:02:39
124   โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 2 มกราคม 2555 14:57:23
125   โรงเรียนวัดหนองคู
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 2 มกราคม 2555 11:58:45
126   โรงเรียนวัดยวด
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 2 มกราคม 2555 10:11:05
127   โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 18:25:50
128   โรงเรียนบ้านโคกตูม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:51:21
129   โรงเรียนวัดอัมพวัน
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:14:22
130   โรงเรียนวัดสำราญ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:55:28
131   โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 20:58:53
132   โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 15:12:46
133   โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 14:06:06
134   โรงเรียนบ้านเนินจันทร์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 13:54:19
135   โรงเรียนบ้านหนองแก
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 13:14:23
136   โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 13:07:08
137   โรงเรียนวัดหนองเมือง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 12:58:03
138   โรงเรียนวัดซับเสือแมบ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 11:36:43
139   โรงเรียนบ้านหนองแขม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 11:34:39
140   โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 10:05:36
141   โรงเรียนบ้านดงกลาง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 09:50:58
142   โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 08:51:46
143   โรงเรียนบ้านกล้วย
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 08:51:19
144   โรงเรียนวัดโคกหม้อ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 28 ธันวาคม 2554 18:35:57
145   โรงเรียนบ้านวังจั่น
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 28 ธันวาคม 2554 17:04:16
146   โรงเรียนวัดดงพลับ(ประชานุเคราะห์)
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 28 ธันวาคม 2554 14:57:58
147   โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 28 ธันวาคม 2554 13:34:51
148   โรงเรียนวัดหนองหอย
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 28 ธันวาคม 2554 11:23:21
149   โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 15:07:21


ทั้งหมด 149 รายการ 3 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th