ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนวัดไผ่แตร
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 19 มกราคม 2555 15:10:12
52   โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 19 มกราคม 2555 13:55:18
53   โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 19 มกราคม 2555 02:39:58
54   โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 18 มกราคม 2555 20:15:35
55   โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 18 มกราคม 2555 19:42:20
56   โรงเรียนวัดหนองบัวขาว
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 18 มกราคม 2555 14:02:43
57   โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 18 มกราคม 2555 11:32:39
58   โรงเรียนบ้านดอนดึง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 18 มกราคม 2555 09:44:32
59   โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 18 มกราคม 2555 09:08:05
60   โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 17 มกราคม 2555 23:33:53
61   โรงเรียนโคกสำโรง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 17 มกราคม 2555 21:29:30
62   โรงเรียนบ้านหัวบึง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 17 มกราคม 2555 20:19:25
63   โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 17 มกราคม 2555 17:01:27
64   โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 17 มกราคม 2555 16:03:12
65   โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 17 มกราคม 2555 14:15:39
66   โรงเรียนวัดสระมะเกลือ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 17 มกราคม 2555 13:24:32
67   โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 17 มกราคม 2555 13:17:03
68   โรงเรียนวัดดงน้อย
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 17 มกราคม 2555 12:47:03
69   โรงเรียนวัดท่าข้าม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 17 มกราคม 2555 12:24:30
70   โรงเรียนบ้านดงมะรุม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 17 มกราคม 2555 09:48:10
71   โรงเรียนบ้านโป่งยอ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 17 มกราคม 2555 09:37:28
72   โรงเรียนบ้านบางลี่
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 15 มกราคม 2555 06:26:41
73   โรงเรียนวัดมหาสอน
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 13 มกราคม 2555 12:16:46
74   โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 12 มกราคม 2555 12:40:36
75   โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 10 มกราคม 2555 11:57:16
76   โรงเรียนวัดรัตนาราม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 10 มกราคม 2555 08:38:49
77   โรงเรียนวัดโป่งแค
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 10 มกราคม 2555 00:14:51
78   โรงเรียนวัดดอนโพธิ์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 9 มกราคม 2555 19:40:44
79   โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500)
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 9 มกราคม 2555 10:51:26
80   โรงเรียนวัดข่อยกลาง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 9 มกราคม 2555 09:50:16
81   โรงเรียนวัดตะลุง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 9 มกราคม 2555 08:12:46
82   โรงเรียนโคกลำพานวิทยา
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 9 มกราคม 2555 08:12:37
83   โรงเรียนบ้านพรมทิน
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 8 มกราคม 2555 21:17:53
84   โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 8 มกราคม 2555 13:23:39
85   โรงเรียนบ้านหัวดง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 8 มกราคม 2555 08:07:03
86   โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด(แจ้งยุบลราษฎร์อุทิศ)
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 8 มกราคม 2555 07:54:54
87   โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 7 มกราคม 2555 22:52:15
88   โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 7 มกราคม 2555 16:25:29
89   โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 7 มกราคม 2555 12:49:05
90   โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 7 มกราคม 2555 11:49:55
91   โรงเรียนวัดเทพอำไพ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 7 มกราคม 2555 10:30:02
92   โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 6 มกราคม 2555 14:18:15
93   โรงเรียนวัดสนามไชย
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 6 มกราคม 2555 13:44:02
94   โรงเรียนบ้านเขาทับควาย
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 6 มกราคม 2555 13:33:17
95   โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 6 มกราคม 2555 12:50:15
96   โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 6 มกราคม 2555 11:24:22
97   โรงเรียนวัดธรรมิการาม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 6 มกราคม 2555 11:14:34
98   โรงเรียนพิบูลปัทมาคม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 6 มกราคม 2555 09:45:18
99   โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 6 มกราคม 2555 09:30:38
100   โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 5 มกราคม 2555 20:39:14


ทั้งหมด 149 รายการ 2 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th