ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 9 ตุลาคม 2556 15:20:49
2   โรงเรียนวัดตะเคียน
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 11 กรกฎาคม 2556 14:37:18
3   โรงเรียนวัดบ้านลาด
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 11 กรกฎาคม 2556 14:07:09
4   โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์ )
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 10 กรกฎาคม 2556 10:44:03
5   โรงเรียนวัดบ้านทราย
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 9 กรกฎาคม 2556 12:56:44
6   โรงเรียนวัดถ้ำตะโก
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 9 กรกฎาคม 2556 09:36:32
7   โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 8 กรกฎาคม 2556 11:15:03
8   โรงเรียนวัดหัวสำโรง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 4 กรกฎาคม 2556 15:23:09
9   โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์๑ ( โรงเรียนขยายโอกาส )
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 30 มิถุนายน 2556 17:15:50
10   โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2556 22:38:51
11   โรงเรียนวัดหนองมน
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 28 มิถุนายน 2556 21:19:09
12   โรงเรียนบ้านคลองเกตุ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 10 มิถุนายน 2556 10:21:10
13   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑(บ้านหัวช้าง)
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 20 พฤษภาคม 2556 21:41:45
14   โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 1 พฤษภาคม 2556 23:53:26
15   โรงเรียนวัดข่อยใต้
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 30 เมษายน 2556 20:54:11
16   โรงเรียนวัดคงคาราม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 25 เมษายน 2556 10:56:36
17   โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 17 เมษายน 2556 12:07:24
18   โรงเรียนใดใหญ่
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 16 เมษายน 2556 18:18:17
19   โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 12 เมษายน 2556 04:51:16
20   โรงเรียนวัดหนองปลิง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 10 เมษายน 2556 13:45:51
21   โรงเรียนบ้านหนองนางาม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 10 เมษายน 2556 11:43:27
22   โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 6 เมษายน 2556 18:01:27
23   โรงเรียนวัดใดยาว
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 2 เมษายน 2556 20:13:41
24   โรงเรียนวัดป่ากล้วย
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 30 มีนาคม 2556 18:11:46
25   โรงเรียนวัดชีแวะ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 29 มีนาคม 2556 12:04:59
26   โรงเรียนบ้านสระเตย
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 26 มีนาคม 2556 13:32:47
27   โรงเรียนวัดสะพานคง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 26 มีนาคม 2556 11:13:39
28   โรงเรียนบ้านหนองบัว
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 25 มีนาคม 2556 12:34:29
29   โรงเรียนวัดสะแกราบ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 22 มีนาคม 2556 21:32:24
30   โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 21 มีนาคม 2556 20:50:15
31   โรงเรียนวัดมะค่า
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 21 มีนาคม 2556 11:23:10
32   โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 20 มีนาคม 2556 14:15:50
33   โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 20 มีนาคม 2556 12:25:00
34   โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 20 มีนาคม 2556 09:08:47
35   โรงเรียนบ้านวังเพลิง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 19 มีนาคม 2556 15:02:30
36   โรงเรียนวัดหนองปลาดุก
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 19 มีนาคม 2556 14:38:07
37   โรงเรียนวัดวังหัวแหวน
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 19 มีนาคม 2556 13:46:40
38   โรงเรียนบ้านพุม่วง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 19 มีนาคม 2556 13:37:09
39   โรงเรียนบ้านวังไผ่
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 19 มีนาคม 2556 13:06:47
40   โรงเรียนวัดบางพึ่ง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 19 มีนาคม 2556 10:43:29
41   โรงเรียนบ้านเขาดิน
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 6 เมษายน 2555 21:03:44
42   โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 4 เมษายน 2555 14:13:42
43   โรงเรียนวัดเขาหนีบ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 31 มีนาคม 2555 21:43:27
44   โรงเรียนวัดหนองแก้ว
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 13 มีนาคม 2555 15:45:31
45   โรงเรียนวัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์)
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 26 มกราคม 2555 10:48:59
46   โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 25 มกราคม 2555 10:05:34
47   โรงเรียนวัดเกตุ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 24 มกราคม 2555 18:42:22
48   โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 23 มกราคม 2555 12:56:00
49   โรงเรียนชุบศร (ร.31 พัน.1 รอ.อุปถัมภ์)
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 23 มกราคม 2555 10:00:41
50   โรงเรียนวัดหนองหลวง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 19 มกราคม 2555 22:00:03


ทั้งหมด 149 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th