ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านดู่น้อย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 26 สิงหาคม 2563 09:25:04
2   โรงเรียนบ้านหนองแวง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 25 สิงหาคม 2563 13:54:46
3   โรงเรียนบ้านตรีคาม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 20 สิงหาคม 2563 10:37:06
4   โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 7 สิงหาคม 2563 13:22:47
5   โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 31 กรกฎาคม 2563 12:10:05
6   โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 19 สิงหาคม 2562 11:28:05
7   โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 20 มิถุนายน 2562 13:04:15
8   โรงเรียนบ้านหนองแก่ง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 14 กันยายน 2561 12:05:06
9   วังยาวเจริญวิทย์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 14 กันยายน 2561 11:33:56
10   โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 30 มิถุนายน 2560 13:50:08
11   โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 9 มิถุนายน 2559 10:04:19
12   โรงเรียนบ้านโนนแท่น
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 21 สิงหาคม 2558 11:15:28
13   โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 21 สิงหาคม 2558 10:51:39
14   โรงเรียนบ้านหวายหลึม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 14 มิถุนายน 2558 11:26:29
15   โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 9 มิถุนายน 2558 09:58:54
16   โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 22 พฤษภาคม 2558 22:10:17
17   โรงเรียนบ้านหัวโนน
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 22 พฤษภาคม 2558 11:36:42
18   โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 22 พฤษภาคม 2558 10:13:33
19   โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 19 พฤษภาคม 2558 11:00:12
20   โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 18 พฤษภาคม 2558 10:00:45
21   โรงเรียนอุ่มจาน
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 26 สิงหาคม 2557 13:04:00
22   โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 25 สิงหาคม 2557 13:39:37
23   โรงเรียนบ้านหนองเต่า
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 21 สิงหาคม 2557 15:24:19
24   โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 21 สิงหาคม 2557 09:20:52
25   โรงเรียนบ้านหนองช้าง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 6 มิถุนายน 2557 13:12:52
26   โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 3 มิถุนายน 2557 15:13:34
27   โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 20 พฤษภาคม 2557 14:39:14
28   โรงเรียนบ้านอีหมุน
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 10 กรกฎาคม 2556 11:46:45
29   โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 21 มิถุนายน 2556 18:40:20
30   โรงเรียนบ้านราชธานี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 21 มิถุนายน 2556 09:59:54
31   โรงเรียนบ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 18 มิถุนายน 2556 20:45:50
32   โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 18 มิถุนายน 2556 09:18:16
33   โรงเรียนบ้านยางเครือ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 17 มิถุนายน 2556 15:27:31
34   โรงเรียนบ้านนางาม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 17 มิถุนายน 2556 12:51:25
35   โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 17 มิถุนายน 2556 09:13:59
36   โรงเรียนบ้านหนองยูง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 10 มิถุนายน 2556 19:58:46
37   โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 25 เมษายน 2556 13:40:44
38   โรงเรียนบ้างดงสวอง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 5 เมษายน 2556 14:55:01
39   โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 3 เมษายน 2556 09:57:10
40   โรงเรียนบ้านโนนราษี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 1 เมษายน 2556 22:09:43
41   โรงเรียนบ้านหนองผือ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 29 มีนาคม 2556 20:08:09
42   โรงเรียนบ้านอีง่อง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 29 มีนาคม 2556 12:47:17
43   โรงเรียนบ้านงูเหลือม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 29 มีนาคม 2556 11:11:36
44   โรงเรียนบ้านดอนสำราญ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 28 มีนาคม 2556 11:32:53
45   โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 22 มีนาคม 2556 09:24:40
46   โรงเรียนบ้านโนนรัง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 20 มีนาคม 2556 16:15:39
47   โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 22 กุมภาพันธ์ 2555 18:41:40
48   โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 26 มกราคม 2555 20:37:31
49   โรงเรียนบ้านดงยาง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 26 มกราคม 2555 07:52:09
50   โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 23 มกราคม 2555 15:29:31


ทั้งหมด 157 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th