ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านท่ายาง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 3 กันยายน 2562 11:06:02
2   โรงเรัยนบ้านโกรกสิงขร
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 13 กันยายน 2561 17:51:20
3   โรงเรียนบ้านหนองลังกา
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 5 กันยายน 2561 13:39:03
4   โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 16 สิงหาคม 2561 10:19:47
5   โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 10 กันยายน 2558 09:34:58
6   โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 24 สิงหาคม 2558 10:20:21
7   โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 10 สิงหาคม 2558 16:35:17
8   โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:19:02
9   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 13 มิถุนายน 2558 11:41:11
10   โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 13 มิถุนายน 2558 11:18:49
11   โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 2 มิถุนายน 2558 15:01:51
12   โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 20:13:05
13   โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 13:33:51
14   โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 12:52:49
15   โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 12:49:44
16   โรงเรียนบ้านมณีลอย
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 12:08:27
17   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 9 กันยายน 2557 13:33:18
18   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔(บ้านทุ่งกระถิน)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 09:58:01
19   โรงเรียนบ้านพุตะเคียน
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 09:10:36
20   โรงเรียนบ้านหุบพริก
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 08:58:33
21   โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 14:29:40
22   โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 14:20:21
23   โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 13:25:22
24   โรงเรียนบ้านไทรงาม
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 11:11:58
25   โรงเรียนบ้านยางคู่
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 10:18:57
26   โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 25 สิงหาคม 2557 19:49:26
27   โรงเรียนบ้านบ่่อตะคร้อ
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 13:53:19
28   โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 13:35:34
29   โรงเรียนวัดศาลเจ้า (เรือง เล็บครุฑ)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 12:40:23
30   โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 10:28:36
31   โรงเรียนวัดสันติการาม
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 21 สิงหาคม 2557 19:03:55
32   โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม (รัตนาลังการรัฐประชานุกูล)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 21 สิงหาคม 2557 13:37:28
33   โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 14 มิถุนายน 2557 14:42:08
34   โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 11 มิถุนายน 2557 16:11:28
35   โรงเรียนวัดหนามพุงดอ
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 11 มิถุนายน 2557 09:25:23
36   โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 10 มิถุนายน 2557 12:42:27
37   โรงเรียนบ้านทุ่งแจง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 8 มิถุนายน 2557 10:21:21
38   โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือประชาสงเคราะห์)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 2 มิถุนายน 2557 12:09:35
39   โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 29 พฤษภาคม 2557 13:06:22
40   โรงเรียนวัดยางงาม
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 28 พฤษภาคม 2557 14:47:13
41   โรงเรียนบ้านพุบอนบน
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 28 พฤษภาคม 2557 10:03:30
42   โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 26 พฤษภาคม 2557 15:04:08
43   โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชสกุลสงเคราะห์)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 26 พฤษภาคม 2557 13:09:25
44   โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 22 พฤษภาคม 2557 13:13:56
45   โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 22 พฤษภาคม 2557 13:10:44
46   โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 11 กรกฎาคม 2556 19:18:53
47   โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 11 กรกฎาคม 2556 14:55:05
48   โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 10 กรกฎาคม 2556 13:15:13
49   โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 30 มิถุนายน 2556 18:15:35
50   โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (ราชบุรี)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2556 21:42:12


ทั้งหมด 172 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th