ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านห้วยปราบ
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 11 มิถุนายน 2562 11:25:34
2   บ้านตะพุนทอง
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 29 พฤษภาคม 2562 17:21:57
3   ชุมชนวัดทับมา
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 8 มิถุนายน 2561 14:01:04
4   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 24 พฤษภาคม 2561 10:27:00
5   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 29 กันยายน 2560 10:35:53
6   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 21 กันยายน 2560 10:52:53
7   โรงเรียนสมบูรณาราม
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 15 มิถุนายน 2559 13:11:57
8   โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 15 กันยายน 2558 10:10:35
9   โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 14 กันยายน 2558 13:56:14
10   โรงเรียนวัดสระแก้ว
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 14 กันยายน 2558 00:44:39
11   โรงเรียนบ้านชากมะหาด
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 10 กันยายน 2558 15:49:18
12   โรงเรียนบ้านคลองกรำ
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 9 กันยายน 2558 14:18:56
13   โรงเรียนวัดบ้านฉาง
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 8 กันยายน 2558 22:42:15
14   โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 7 กันยายน 2558 10:28:37
15   โรงเรียนวัดหนองกระบอก
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 4 กันยายน 2558 12:36:33
16   โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 4 กันยายน 2558 09:05:26
17   โรงเรียนวัดชากหมาก
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 11 มิถุนายน 2558 18:26:40
18   โรงเรียนวัดหนองพะวา
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 9 มิถุนายน 2558 15:05:12
19   โรงเรียนบ้านบึงตาต้า
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:26:39
20   โรงเรียนบ้านท่าเสา
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 14 ตุลาคม 2556 11:29:58
21   โรงเรียนบ้านหลังเขา
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 11 ตุลาคม 2556 14:34:15
22   โรงเรียนวัดปทุมาวาส
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 8 ตุลาคม 2556 15:59:15
23   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 18 กันยายน 2556 10:09:40
24   โรงเรียนวัดตะเคียนทอง
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 15 กันยายน 2556 15:57:01
25   โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 5 กันยายน 2556 14:33:20
26   โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง)
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 5 กันยายน 2556 14:32:42
27   โรงเรียนวัดในไร่
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 5 กันยายน 2556 13:43:32
28   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 4 กันยายน 2556 14:15:06
29   โรงเรียนบ้านพยูน
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 4 กันยายน 2556 10:22:26
30   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 3 กันยายน 2556 16:46:01
31   โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 3 กันยายน 2556 16:07:26
32   โรงเรียนบ้านหนองแฟบ
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 3 กันยายน 2556 14:54:08
33   โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 3 กันยายน 2556 14:32:09
34   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 3 กันยายน 2556 14:00:03
35   โรงเรียนบ้านเขาลอย
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 3 กันยายน 2556 12:20:47
36   โรงเรียนวัดบ้านค่าย
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 2 กันยายน 2556 16:30:30
37   โรงเรียนบ้านยายจั่น
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 2 กันยายน 2556 14:35:04
38   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 2
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 2 กันยายน 2556 12:37:29
39   โรงเรียนวัดเกาะ (กริ่มกำพล)
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 2 กันยายน 2556 10:10:37
40   โรงเรียนบ้านหนองบอน
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 2 กันยายน 2556 09:33:40
41   โรงเรียนวัดพลา
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 2 กันยายน 2556 08:49:26
42   โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 30 สิงหาคม 2556 15:22:10
43   โรงเรียนบ้านหนองจอก
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 30 สิงหาคม 2556 15:09:48
44   โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 30 สิงหาคม 2556 13:00:57
45   โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 30 สิงหาคม 2556 12:43:18
46   โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 30 สิงหาคม 2556 12:36:07
47   โรงเรียนวัดนาตาขวัญ
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 30 สิงหาคม 2556 12:26:00
48   โรงเรียนวัดละหารไร่
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 30 สิงหาคม 2556 09:33:38
49   โรงเรียนบ้านเขายายชุม
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 30 สิงหาคม 2556 09:21:43
50   โรงเรียนวัดธรรมสถิต
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 30 สิงหาคม 2556 08:48:58


ทั้งหมด 79 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th