ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ยะลา
สพป.ยะลา เขต1 5 มิถุนายน 2556 08:41:47
2   โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)
ยะลา
สพป.ยะลา เขต1 28 มีนาคม 2556 14:51:35
3   โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
ยะลา
สพป.ยะลา เขต1 16 กุมภาพันธ์ 2556 09:19:16
4   โรงเรียนอนุบาลยะลา
ยะลา
สพป.ยะลา เขต1 29 ธันวาคม 2554 14:00:17
5   โรงเรียนวัดชมพูสถิต
ยะลา
สพป.ยะลา เขต1 29 ธันวาคม 2554 12:23:54
6   โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา)
ยะลา
สพป.ยะลา เขต1 29 ธันวาคม 2554 11:25:30
7   โรงเรียนศรีพัฒนาราม
ยะลา
สพป.ยะลา เขต1 29 ธันวาคม 2554 10:37:08
8   โรงเรียนบ้านเหนือ(วัดลำพะยา 2)
ยะลา
สพป.ยะลา เขต1 29 ธันวาคม 2554 09:15:24
9   โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
ยะลา
สพป.ยะลา เขต1 29 ธันวาคม 2554 08:57:43
10   โรงเรียนวัดรังสิตาวาส
ยะลา
สพป.ยะลา เขต1 28 ธันวาคม 2554 08:13:41
11   โรงเรียนวัดลำพะยา
ยะลา
สพป.ยะลา เขต1 27 ธันวาคม 2554 14:32:10
12   โรงเรียนบ้านรามัน
ยะลา
สพป.ยะลา เขต1 27 ธันวาคม 2554 08:27:58


ทั้งหมด 12 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th