ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 30 พฤษภาคม 2559 12:58:15
2   โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:42:47
3   วัดเมืองใหม่
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 10 มิถุนายน 2557 19:24:51
4   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 9 มิถุนายน 2557 13:38:12
5   โรงเรียนบ้านป่าคลอก
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 9 มิถุนายน 2557 10:27:13
6   โรงเรียนบ้านท่าเรือ
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 26 ธันวาคม 2554 17:18:02
7   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๙ (กะทู้)
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 26 ธันวาคม 2554 11:55:26
8   โรงเรียนบ้านสาคู
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:44:09


ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th