ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 7 สิงหาคม 2563 18:18:50
2   โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 15 พฤษภาคม 2562 10:48:02
3   โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 25 กันยายน 2560 13:27:29
4   โรงเรียนบ้านท่านางงาม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 18 กันยายน 2560 10:42:57
5   โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 28 มิถุนายน 2560 13:06:54
6   โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 20 มิถุนายน 2560 09:36:42
7   โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:51:21
8   โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 28 ธันวาคม 2554 13:43:46
9   โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:00:40
10   โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 23 ธันวาคม 2554 08:51:03
11   โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 7 สิงหาคม 2558 13:50:01
12   โรงเรียนบ้านนาชักหวาย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 15 มิถุนายน 2558 11:32:02
13   โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 15 มิถุนายน 2558 10:21:00
14   โรงเรียนบ้านบัวจันทร์
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 15 มิถุนายน 2558 09:48:04
15   โรงเรียนบ้านคุยมะตูม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 15 มิถุนายน 2558 09:28:37
16   โรงเรียนบ้านพันเสา
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 12 มิถุนายน 2558 14:27:24
17   โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 12 มิถุนายน 2558 14:00:19
18   โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 12 มิถุนายน 2558 11:19:58
19   โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 12 มิถุนายน 2558 10:22:22
20   โรงเรียนบ้านเสวยซุง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 10 มิถุนายน 2558 11:52:28
21   โรงเรียนวัดบึงบอน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 25 สิงหาคม 2557 13:32:55
22   โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 19 สิงหาคม 2557 11:18:04
23   โรงเรียนบ้านบางแก้ว อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 18 สิงหาคม 2557 14:31:36
24   โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 18 สิงหาคม 2557 08:53:31
25   โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 14 สิงหาคม 2557 13:34:03
26   โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 14 สิงหาคม 2557 10:42:13
27   โรงเรียนวัดหนองขานาง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 9 สิงหาคม 2557 15:29:07
28   โรงเรียนบางระกำ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 14 สิงหาคม 2556 13:48:45
29   โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 6 สิงหาคม 2556 10:56:59
30   โรงเรียนวัดเนินมะคึก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 11 กรกฎาคม 2556 13:43:32
31   โรงเรียนวัดกรมธรรม์
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 11 กรกฎาคม 2556 11:32:26
32   โรงเรียนสะพานที่ 3
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 11 กรกฎาคม 2556 08:53:54
33   โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 9 กรกฎาคม 2556 13:01:29
34   โรงเรียนบ้านตระแบกงาม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 30 มิถุนายน 2556 15:50:07
35   โรงเรียนวัดวังแร่
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 29 มิถุนายน 2556 19:05:12
36   โรงเรียนวัดห้วงกระได
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 28 มิถุนายน 2556 11:33:35
37   โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 28 มิถุนายน 2556 09:10:05
38   โรงเรียนวัดแสงดาว (เทพประชานุสรณ์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 26 มิถุนายน 2556 16:37:36
39   โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 25 มิถุนายน 2556 16:12:39
40   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 25 มิถุนายน 2556 13:31:43
41   โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 24 มิถุนายน 2556 20:13:49
42   โรงเรียนบ้านหนองกรับ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 24 มิถุนายน 2556 15:15:07
43   โรงเรียนวัดทุ่งชา
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 24 มิถุนายน 2556 12:40:39
44   โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 20 มิถุนายน 2556 12:20:20
45   โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 19 มิถุนายน 2556 13:54:16
46   โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเราะห์
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 14 มิถุนายน 2556 13:34:42
47   โรงเรียนวัดดงโคกขาม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 5 มิถุนายน 2556 09:12:36
48   โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพร-ประชาอุปถัมภ์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 4 มิถุนายน 2556 10:30:08
49   โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 26 พฤษภาคม 2556 19:31:52
50   โรงเรียนวัดจอมทอง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 20 พฤษภาคม 2556 10:27:59


ทั้งหมด 92 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th