ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านหนองขานาง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 10 กันยายน 2563 08:59:43
2   โรงเรียนบ้านเนินพยอม
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 15 สิงหาคม 2559 00:57:08
3   โรงเรียนบ้านหนองริ้น
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 24 พฤษภาคม 2559 14:50:08
4   โรงเรียนวัดฆะมัง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 11 มิถุนายน 2558 09:39:49
5   โรงเรียนวัดไผ่รอบ
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 28 พฤษภาคม 2558 09:10:52
6   โรงเรียนบ้านยางตะพาย
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 12 กันยายน 2557 08:56:35
7   โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 30 มิถุนายน 2556 22:30:53
8   โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 28 มิถุนายน 2556 14:10:43
9   โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 27 มิถุนายน 2556 13:42:55
10   โรงเรียนบ้านหนองคล้า
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 24 มิถุนายน 2556 22:34:00
11   โรงเรียนวัดโนนสะเดา
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 20 มิถุนายน 2556 10:53:22
12   โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 22 พฤษภาคม 2556 09:40:14
13   โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 17 พฤษภาคม 2556 14:58:44
14   โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 8 พฤษภาคม 2556 12:39:38
15   โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 3 พฤษภาคม 2556 23:00:20
16   โรงเรียนบ้านหนองโสน
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 1 พฤษภาคม 2556 14:30:25
17   โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 30 เมษายน 2556 21:11:40
18   โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 25 เมษายน 2556 20:20:38
19   โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 25 เมษายน 2556 14:45:47
20   โรงเรียนวัดหนองปล้อง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 25 เมษายน 2556 10:38:39
21   โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 25 เมษายน 2556 10:37:56
22   โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ1)
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 25 เมษายน 2556 10:34:52
23   โรงเรียนบ้านป่าแซง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 21 เมษายน 2556 12:57:20
24   โรงเรียนวัดเขารูปช้าง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 20 เมษายน 2556 18:46:17
25   โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่79
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 19 เมษายน 2556 11:35:01
26   โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 19 เมษายน 2556 11:12:34
27   โรงเรียนบ้านท่าพิกุล
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 18 เมษายน 2556 21:29:03
28   โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่54)
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 21 กุมภาพันธ์ 2556 07:56:48
29   โรงเรียนวัดลำชะล่า
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 10 เมษายน 2555 12:30:15
30   โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 3 กุมภาพันธ์ 2555 15:43:02
31   โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 18 มกราคม 2555 12:05:00
32   โรงเรียนวัดหนองหลวง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 9 มกราคม 2555 11:11:10
33   บ้านยางสามต้น
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 7 มกราคม 2555 09:59:16
34   โรงเรียนบ้านเนินขวาง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 5 มกราคม 2555 14:31:35
35   โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:54:24
36   โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 29 ธันวาคม 2554 16:56:59
37   โรงเรียนวัดบ้านนา
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 29 ธันวาคม 2554 10:31:37
38   โรงเรียนวัดบ้านไร่
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 28 ธันวาคม 2554 14:14:14
39   โรงเรียนบ้านปากดง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 28 ธันวาคม 2554 14:05:36
40   โรงเรียนวัดบ้านลำนัง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 28 ธันวาคม 2554 11:28:14
41   โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 27 ธันวาคม 2554 23:35:44
42   โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 27 ธันวาคม 2554 17:37:35
43   โรงเรียนบึงสีไฟ
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 27 ธันวาคม 2554 13:45:33
44   โรงเรียนวัดหนองไผ่
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 27 ธันวาคม 2554 13:03:47
45   โรงเรียนบ้านหนองจั่ว
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 27 ธันวาคม 2554 10:47:26
46   โรงเรียนบ้านปลวกสูง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 27 ธันวาคม 2554 10:38:05
47   โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 27 ธันวาคม 2554 10:34:58
48   โรงเรียนวัดบ้านใหม่
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 27 ธันวาคม 2554 10:16:44
49   โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 27 ธันวาคม 2554 10:09:04
50   โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 27 ธันวาคม 2554 09:54:23


ทั้งหมด 133 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th