ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดประดู่ทอง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 22 มิถุนายน 2560 10:36:10
2   โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2559 17:29:00
3   โรงเรียนวัดกลาง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 8 กันยายน 2559 09:46:39
4   โรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 6 กันยายน 2559 13:12:01
5   โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 4 สิงหาคม 2558 12:59:46
6   โรงเรียนวิหารเบิก(กาญจนานุกูล)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 6 พฤษภาคม 2557 12:34:38
7   โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 5 พฤษภาคม 2557 10:15:58
8   โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 4 พฤษภาคม 2557 10:35:39
9   โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 26 กันยายน 2556 09:05:17
10   โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 25 กันยายน 2556 14:57:46
11   โรงเรียนวัดควนแร่
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 25 กันยายน 2556 14:23:51
12   โรงเรียนวัดทะเลน้อย(ลอยประชาคาร)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 25 กันยายน 2556 10:01:51
13   โรงเรียนบ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 25 กันยายน 2556 08:36:21
14   โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 24 กันยายน 2556 13:48:04
15   โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 24 กันยายน 2556 13:32:30
16   โรงเรียนบ้านห้วยกรวด
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 24 กันยายน 2556 11:41:19
17   โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 24 กันยายน 2556 09:17:21
18   โรงเรียนบ้านอ่างทอง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 23 กันยายน 2556 13:52:36
19   โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 23 กันยายน 2556 11:44:02
20   โรงเรียนบ้านไทรทอง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 23 กันยายน 2556 09:30:18
21   โรงเรียนวัดพังดาน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 23 กันยายน 2556 09:29:03
22   โรงเรียนทุ่งยางเปล
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 23 กันยายน 2556 08:54:26
23   โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 23 กันยายน 2556 08:44:33
24   โรงเรียนวัดควนปันตาราม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 23 กันยายน 2556 08:19:40
25   โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 21 กันยายน 2556 20:38:47
26   โรงเรียนบ้านชายคลอง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 20 กันยายน 2556 10:56:33
27   โรงเรียนบ้านเขาปู่
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 20 กันยายน 2556 09:26:42
28   โรงเรียนบ้านไสถั่ว
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 20 กันยายน 2556 09:10:33
29   โรงเรียนประชารัฐบำรุง ๒
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 19 กันยายน 2556 15:26:18
30   โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 19 กันยายน 2556 13:47:52
31   โรงเรียนวัดสุนทราวาส
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 18 กันยายน 2556 15:34:49
32   โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 18 กันยายน 2556 15:23:16
33   โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 18 กันยายน 2556 10:01:29
34   โรงเรียนวัดเกษตรนิคม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 17 กันยายน 2556 13:29:56
35   โรงเรียนวัดตะแพน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 17 กันยายน 2556 11:47:04
36   โรงเรียนวัดร่มเมือง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 17 กันยายน 2556 11:31:33
37   โรงเรียนวัดเกาะยาง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 17 กันยายน 2556 09:17:22
38   โรงเรียนบ้านเตาปูน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 16 กันยายน 2556 15:42:02
39   โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 16 กันยายน 2556 15:20:07
40   โรงเรียนบ้านนาโหนด
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 16 กันยายน 2556 14:53:21
41   โรงเรียนบ้านนาวง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 16 กันยายน 2556 12:55:18
42   โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 16 กันยายน 2556 10:34:06
43   โรงเรียนวัดไทรงาม(พัทลุง)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 13 กันยายน 2556 11:27:34
44   โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 12 กันยายน 2556 12:51:16
45   โรงเรียนวัดโพรงงู
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2556 14:43:57
46   โรงเรียนบ้านโคกโดน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2556 14:38:45
47   โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2556 14:13:52
48   โรงเรียนบ้านโตน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2556 13:21:45
49   โรงเรียนวัดแหลมโตนด
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2556 13:15:45
50   โรงเรียนวัดปากประ
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2556 12:34:04


ทั้งหมด 117 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th